Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1798 р.

Ігор Лиман

1798, января 1. — Штаты Российских флотов, содержащихся на Балтийском, Черном и Каспийском морях. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХLIV. — Ч.І. — К № 18.304. — С. 238 – 327.

Передбачається наявність 22 ієромонахів і священиків на суднах Чорноморського флоту. Духовні особи включені в штати Миколаївської, Херсонської та Севастопольської контор над портами.

1798, января 11. — Высочайше утвержденный доклад Синода и Сената. — О обработывании церковных земель прихожанами. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХV. — № 18.316. — С. 24 – 26.

Складеною на виконання іменного указу від 18 грудня 1797 р. доповіддю Синоду та Сенату передбачається передача підцерковних земель парафіянам з тим, аби останні щорічно надавали священно– та церковнослужителям врожай із цих ділянок або ж еквівалентну грошову суму; зберігається порядок сплати парафіянами за треби.

1798, января 13. — Именный, объявленный Генерал–Адъютантом Растопчиным Генерал–Лейтенанту Барону фон–дер–Палену. — О небытии нигде, кроме Резиденции, парадам церковным в день Богоявления, Преполовения и 1 Августа. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХL. Общие приложения к томам Полнаго Собрания Законов. — № 18.320 а. — С. 9.

Забороняється проведення деяких церковних парадів.

1798, січня [?]. — Синодський. — НКМ. — КП — 24964/Арх. — 8174.

Запроваджуються заходи з нагоди народження Великого князя Михайла Павловича.

1798, февраля 11. — Синодский. — О присылке в Святейший Синод из всех Епархий сведений, в каком положении находятся домы Духовных училищ. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХV. — № 18.369. — С. 61 – 62.

Від єпархіальних архієреїв вимагаються відомості про стан будівель духовних училищ, забезпечення установ кадрами, про програми навчання.

1798, февраля 18. — Синодский. — О представлении из полковых команд к Епархиальным Преосвященным Архиереям о всех просящих увольнения полковых Священниках. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХV. — № 18.385. — С. 90 – 91.

З приводу поданого до Синоду через польового обер–священика прохання полкового священика про звільнення в руках єпархіальних архієреїв концентрується направлення на місця при парафіяльних церквах полкових священиків, які бажають звільнитись, і заміщення останніх парафіяльним духовенством.

1798, февраля 20. — Синодский. — О запрещении Священно и церковнослужителям отлучаться из своих Епархий в Санктпетербург, без паспортов. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХV. — № 18.391. — С. 95 – 96.

За пропозицією синодального обер–прокурора священно– та церковнослужителям забороняється з’являтись до столиці зі скаргами без паспортів, виданих єпархіальними архієреями. На останніх покладається обов’язок вирішувати, мають їхні підлеглі їхати до Санкт–Петербурга чи повинні направляти скаргу поштою.

1798, марта 4. — Сенатский. — О чинении Священникам Римскаго исповедания в случае венчания браков, где одно лицо будет Грекороссийскаго исповедания, а другое иной религии, предварительных с Российскими священниками сношений. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХV. — № 18.416. — С. 120.

Католицькі священики зобов’язуються отримувати від православного духовенства інформацію не лише про ступінь спорідненості осіб, які бажають взяти шлюб, але і про час, коли такий шлюб можна укладати.

1798, марта 12. — Именный, данный Синоду. — О дозволении жительствующим в Нижегородской Епархии старообрядцам иметь у себя церковь и особенных Священников. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХV. — № 18.428. — С. 133.

З приводу подання до Синоду єпископа Нижегородського архієреям усіх єпархій дозволено задовольняти клопотання старообрядців про призначення священиків до їхніх церков, із збереженням права духовного суду над цими духовними особами.

1798, березня. — Іменний. — ДІМ. — КП — 91831/Арх. — 23999.

Посвячення архімандрита Христофора в єпископа Феодосійського і Маріупольського наказується провести в Києві.

1798, мая 13. — Синодский. — О невенчании приходским Священникам полковых военных чинов. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХV. — № 18.521. — С. 246 – 247.

З приводу рапорту польового обер–священика підтверджується заборона парафіяльним священикам вінчати військових, які перебувають у полках.

1798, червня 11. — Сенатський. — ДІМ. — КП – 91833/Арх – 24001.

За іменним указом, переданим Сенату 17 травня 1798 р., наказується запровадити цензуру в портах для перевірки французьких видань; наголошується, що метою такого заходу є упередження ввезення до Російської імперії матеріалів, які, зокрема, зневажають закон Божий.

1798, июля 19. — Сенатский. — Об отводе к Архиерейским домам и монастырям земель, мельниц, рыбных ловель и разных угодий. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХV. — № 18.590. — С. 304 – 305.

За рапортами казенних палат регламентується порядок виконання імператорського указу від 18 грудня 1797 р. в питаннях відведення архієрейським будинкам та монастирям нерухомості.

1798, июля 19. — Сенатский. — О представлении из Казенных Палат в Сенат об отводе казенных земель, как частным лицам по Высочайшим указам, так монастырям и казенным селениям. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХV. — № 18.591. — С. 305 – 306.

Для забезпечення виконання імператорського указу від 18 грудня 1797 р. казенним палатам забороняється без попереднього знесення з Сенатом давати земельні ділянки особам, яким така земля пожалувана без зазначення точного місця знаходження.

1798, серпня [?]. — Синодський. — ДААРК. — Ф. 343. — Оп. 1. — Спр. 111. — Арк. 1 – 2.

Ігуменам монастирів підтверджується сувора заборона утримувати осіб, які не мають документів.

1798, вересня 6. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 373. — Арк. 1.

Ускладнюється процедура отримання дозволу на будівництво церков; передбачається, що до Синоду мають подаватись оригінали слідчих справ з питання влаштування релігійних споруд.

1798, сентября 13. — Сенатский. — О доставлении требуемых Духовными местами от Светских к решению дел сведений с возможною поспешностию. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХV. — № 18.665. — С. 384.

За зверненням Синоду підтверджується обов’язок губернських правлінь невідкладно відповідати на запити духовної влади.

1798, сентября 30. — Синодский, в следствие Именнаго. — О явлении чудотворных мощей Вологодской Епархии, в Тотемском Спасо–Суморинском монастыре, Преподобнаго Феодосия Тотемскаго. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.XXV. — № 18.682. — С. 395 – 396.

Наказується довести до відома парафіян усіх єпархій про знайдення святих мощів.

1798, октября 24. — Именный, данный Синоду. — О включении в число табельных дней 22 Октября для празднества Пресвятыя Богородицы Казанския. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХV. — № 18.716. — С. 424.

До відома всіх духовних установ доводиться зміна кількості табельних днів.

1798, октября 31. — Синодский. — О порядке учения в Духовных Академиях и Семинариях. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХV. — № 18.726. — С. 426 – 431.

На виконання імператорського указу від 18 грудня 1797 р. в пункті про поліпшення системи закладів духовної освіти регламентуються питання навчального процесу, матеріального та кадрового забезпечення духовних академій і семінарій.

1798, ноября 4. — Синодский. — О поручении старшим канцеляристам исправления секретарской должности, не инако, как на точном основании Государственных узаконений. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХV. — № 18.740. — С. 441 – 442.

За пропозицією синодального обер–прокурора підтверджується заборона єпархіальним архієреям розширювати коло повноважень помічників секретарів консисторій.

1798, ноября 8. — Синодский. — О выдаче суммы на исправление Архиерейских домов и монастырей. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХV. — № 18.743. — С. 442 – 443.

Змінюється порядок отримання коштів на ремонт архієрейських будинків та монастирів; перед поданням клопотання до Синоду наказується звертатись до світської влади для складання кошторису витрат.

1798, декабря 3. — Именный, данный Сенату. — Об освобождении домов Священно и церковнослужителей от Полицейских повинностей. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХV. — № 18.772. — С. 463 – 464.

Звільняються від поліцейських повинностей будинки, у яких мешкають священно– та церковнослужителі; обумовлюється, що ця заборона не поширюється на будівлі, які здаються духовними особами в найом або приносять інші прибутки.

1798, декабря 30. — Синодский. — О удостоении белаго Священства к награждению установленными в пользу их почестями. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХV. — № 18.801. — С. 503 – 504.

Закріплюється право єпархіальних архієреїв робити щорічні подання в Синод про осіб, які достойні бути нагородженими наперсними хрестами, скуфіями, камилавками, митрами; передбачається необхідність повідомляти Синоду про осіб, які скоять злочин після отримання таких нагород.

1798, декабря 30. — Синодский. — Об отдаче присылаемых из светских Правительств в Консистории беглых Священников или Диаконов надежным людям на поруки. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХV. — № 18.802. — С. 504 – 505.

Для затриманих збіглих духовних осіб передбачається, у залежності від ступеню їхньої вини, віддання на поруки, направлення в монастирі та передача світським установам; консисторії позбавляються права утримувати таких осіб.