Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Хронологічний перелік документів


(1)

1775 р. № 63 1775. – Опис справи про освячення аджамської церкви

8.06.1775 р. № 264 1775, червня 8. – Копія виписки з журналу Переяславської духовної консисторії по зупиненій провадженням через ліквідацію Запорозьких Вольностей скарзі на писаря О. Фрідріха

18.06.1775 р. № 57 1775, червня 18. – Витяг з ордера Г. Потьомкіна генералу П. Текелію із включенням перепису церковного майна до заходів, які слід вжити після зруйнування Нової Січі

6.07.1775 р. № 58 1775, липня 6. – Копія реєстру речам гардівської похідної Покровської церкви, взятим після ліквідації Запорозьких Вольностей до Катерининського шанцю

15.07.1775 р. № 164 1775, липня 15. – Рапорт Старокодацького духовного правління Київській духовній консисторії стосовно втечі Н. Гаврилова

20.07.1775 р. № 265 1775, липня 20. – Указ Київської духовної консисторії Пирятинському духовному правлінню про розшук на всій території єпархії втікачів-духовних осіб

20.07.1775 р. № 266 1775, липня 20. – Реєстр втікачів-духовних осіб, складений у Київській духовній консисторії

21.07.1775 р. № 165 1775, липня 21. – Копія донесення О. Марченка Київському та Галицькому митрополиту Гавриїлу з проханням завершити перервану через ліквідацію Запорозьких Вольностей процедуру зайняття ним дияконського місця при кам’янській Преображенській церкві

28.07.1775 р. № 59 1775, липня 28. – Лист полковника В. Зверева протопопу П. Базилевичу про обставини взяття з Гарду до Катерининського шанцю похідної Покровської церкви

16.08.1775 р. № 166 1775, серпня 16. – Донесення Старокодацького духовного правління Київському та Галицькому митрополиту Гавриїлу щодо повторного сповідування і приведення до присяги через ліквідацію Запорозьких Вольностей О. Марченка

30.08.1775 р. № 60 1775, серпня 30. – Рапорт Єлизаветградського духовного правління Переяславській духовній консисторії стосовно прохання поставити в Катерининському шанці вивезену з Гарду похідну Покровську церкву

4.09.1775 р. № 167 1775, вересня 4. – Лист архімандрита В. Сокальського Новоросійському губернатору М. Муромцеву з проханням видати платню за третину року

9.09.1775 р. № 1 1775, вересня 9. – Іменний указ про влаштування в Новоросійській і Азовській губерніях Слов’янської та Херсонської єпархії

11.09.1775 р. № 168 1775, вересня 11. – Чернетка ордера Новоросійського губернатора М. Муромцева підполковнику П. Норову стосовно видачі архімандриту В. Сокальському ста карбованців

19.09.1775 р. № 64 1775, вересня 19. – Відомість про речі двохпрестольної аджамської церкви, складена священиком І. Росенським і дияконом М. Ставицьким

19.09.1775 р. № 172 1775, вересня 19. – Копія указу Переяславської консисторії протопопу П. Пясецькому про підтвердження Синодом заборони безпідставно збільшувати чисельність священно- та церковнослужителів при парафіях

23.09.1775 р. № 267 1775, вересня 23. – Атестат, виданий генерал-майором Г. Дебальменом та генеральним писарем В. Тіняковим новокодацькому священику Ф. Фомичу в підтвердження його лояльності до дій влади

28.09.1775 р. № 2 1775, вересня 28. – Оголошення Євгенію (Булгарісу) волі імператриці та благословення Синоду щодо призначення його архієпископом Слов’янським та Херсонським

28.09.1775 р. № 3 1775, вересня 28. – Відповідь Євгенія (Булгаріса) на оголошення волі імператриці та благословення Синоду щодо призначення його архієпископом Слов’янським та Херсонським

30.09.1775 р. № 65 1775, вересня 30. – Донесення протопопа П. Базилевича Переяславському та Бориспільському єпископу Іову з проханням видати два антимінси

30.09.1775 р. № 66 1775, вересня 30. – Донесення протопопа П. Базилевича Переяславському та Бориспільському єпископу Іову з проханням дати дозвіл на освячення аджамської церкви

2.10.1775 р. № 4 1775, жовтня 2. – Виписка з журналу Синоду про хіротонію Євгенія (Булгаріса)

29.10.1775 р. № 67 1775, жовтня 29. – Виписка з журналу Переяславської духовної консисторії про дозвіл освятити церкву в Аджамці

31.10.1775 р. № 68 1775, жовтня 31. – Копія виданої Переяславським та Бориспільським єпископом Іовом благословительної грамоти на освячення церкви в Аджамці

3.11.1775 р. № 61 1775, листопада 3. – Донесення мешканців Катерининського шанцю наміснику А. Зенківському з проханням дозволити до зведення постійної церкви користуватись вивезеною з Гарду похідною Покровською церквою

5.11.1775 р. № 62 1775, листопада 5. – Підписка мешканців Катерининського шанцю із зобов’язанням збудувати протягом шести років постійну церкву

12.11.1775 р. № 69 1775, листопада 12. – Копія указу Переяславської духовної консисторії протопопу П. Базилевичу із присутніми Єлизаветградського духовного правління про видачу антимінсів для освячення церкви в Аджамці

3.12.1775 р. № 70 1775, грудня 3. – Рапорт Єлизаветградського духовного правління Переяславській духовній консисторії про виконання указу стосовно освячення церкви в Аджамці

3.12.1775 р. № 71 1775, грудня 3. – Рапорт Єлизаветградського духовного правління Переяславській духовній консисторії про отримання указу стосовно освячення церкви в Аджамці

28.12.1775 р. № 270 1775, грудня 28. – Копія указу Переяславської консисторії протопопу П. Пясецькому з присутніми духовного правління з повідомленням про зміни кордонів Новоросійської та Азовської губерній

(1)