Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Хронологічний перелік документів


(1)

1779 р. № 51 1779. – Витяг зі складеної синодальною канцелярією відомості про кількість церков у єпархіях Російської імперії

1779 р. № 319 1779. – Витяг з копії указу Слов’янської духовної консисторії Слов’янському духовному правлінню про влаштування семінарії в Полтаві

7.1779 р. № 133 1779, січня 7. – Донесення Слов’янського та Херсонського протопопа Ф. Фомича Новоросійській межовій експедиції з проханням відмежувати йому додатково до вже відведених двохсот сорока ще ста двадцяти десятин землі

26.01.1779 р. № 218 1779, січня 26. – Указ Слов’янської духовної консисторії Катерининському духовному правлінню про направлення священика П. Терлецького до Катеринославського пікінерського полку

9.02.1779 р. № 219 1779, лютого 9. – Указ Слов’янської духовної консисторії Катерининському духовному правлінню із відмовою священику П. Терлецькому в проханні звільнити його від направлення до Катеринославського пікінерського полку

19.02.1779 р. № 220 1779, лютого 19. – Чернетка ордера Катерининського духовного правління священику П. Терлецькому про негайне направлення його до полку

19.02.1779 р. № 221 1779, лютого 19. – Чернетка ордера Катерининського духовного правління священику В. Яковенкову про передачу під його нагляд парафії священика П. Терлецького із видачею дружині останнього четвертої частини прибутків

19.02.1779 р. № 222 1779, лютого 19. – Рапорт священика П. Терлецького Катерининському духовному правлінню про звільнення у відпустку з Катеринославського пікінерського полку

20.02.1779 р. № 225 1779, лютого 20. – Указ Слов’янської духовної консисторії Катерининському духовному правлінню по справі про призначення диякона К. Павловського на священицьке місце

21.02.1779 р. № 227 1779, лютого 21. – Копія ухвали Слов’янської духовної консисторії з приводу отриманого з Синоду указу по справі священика Д. Топольського

25.02.1779 р. № 228 1779, лютого 25. – Указ Синоду про умови призначення на місця священно- та церковнослужителів при парафіях Слов’янської та Херсонської єпархії вихідців із козаків та посполитих

8.03.1779 р. № 226 1779, березня 8. – Чернетка ордера Катерининського духовного правління священику Олексіївської фортеці П. Пересипкіну стосовно складання парафіянами та священиками вибору К. Павловського

13.03.1779 р. № 88 1779, березня 13. – Підписка мешканців слободи Барвінкової Стінки про вільний дозвіл священно- та церковнослужителям користуватись їхніми земельними угіддями до відмежування підцерковної землі

13.03.1779 р. № 89 1779, березня 13. – Опис майна Георгіївської церкви слободи Барвінкової Стінки

16.03.1779 р. № 223 1779, березня 16. – Указ Слов’янської духовної консисторії Катерининському духовному правлінню про видачу дружині священика П. Терлецького третини прибутків від його парафії

18.03.1779 р. № 41 1779, березня 18. – Указ Синоду про прийняття в російське підданство Готфійського та Кафійського митрополита Ігнатія

22.03.1779 р. № 42 1779, березня 22. – Витяг з указу Синоду Готфійському та Кафійському митрополиту Ігнатію з роз’ясненням його юрисдикції

31.03.1779 р. № 90 1779, березня 31. – Рапорт священика М. Богуцького Водолазькому (Катерининському) духовному правлінню про влаштування церкви в слободі Барвінковій Стінці

11.04.1779 р. № 142 1779, квітня 11. – Витяг з рапорту Слов’янської провінційної канцелярії Новоросійському губернатору М. Язикову щодо використання як аргументу для переконання колишніх запорожців переходити із зимівників до слобод – зведення в останніх релігійних споруд

13.04.1779 р. № 91 1779, квітня 13. – Чернетка донесення Катерининського духовного правління Слов’янському та Херсонському архієпископу Євгенію (Булгарісу) про готовність зведеної в слободі Барвінковій Стінці церкви до освячення

19.04.1779 р. № 92 1779, квітня 19. – Указ Слов’янської духовної консисторії Катерининському духовному правлінню про неможливість освятити церкву через невідмежування до неї землі

28.04.1779 р. № 93 1779, квітня 28. – Чернетка промеморії Азовської губернської канцелярії Слов’янській духовній консисторії про наказ межовику відвести підцерковну землю

2.05.1779 р. № 43 1779, травня 2. – Лист О. Суворова Г. Потьомкіну із наведенням екстракту з листа митрополита Ігнатія резиденту А. Константинову щодо поневірянь, яких зазнали християни під час переселення з Криму

4.05.1779 р. № 310 1779, травня 4. – Чернетка донесення Катерининського духовного правління Слов’янській духовній консисторії по справі дячка І. Рокитянського

10.05.1779 р. № 52 1779, травня 10. – Копія указу Синоду з приводу звільнення Слов’янського та Херсонського архієпископа Євгенія (Булгаріса) і заміщення вакантної посади єпархіального архієрея

14.05.1779 р. № 134 1779, травня 14. – Указ Новоросійської губернської канцелярії Новоросійській межовій експедиції про складання документів на підцерковну землю слободи Волоської

18.05.1779 р. № 140 1779, травня 18. – Рапорт межовика С. Іванова Новоросійській межовій експедиції про відведення землі для духовенства слободи Пантазіївки

21.05.1779 р. № 44 1779, травня 21. – Жалувана грамота християнам грецького закону, які вийшли з Криму до Азовської губернії на поселення

31.05.1779 р. № 312 1779, травня 31. – Указ Слов’янської духовної консисторії Катерининському духовному правлінню по справі священика Ф. Стахевича

5.06.1779 р. № 229 1779, червня 5. – Указ Синоду про прийняття до Слов’янської та Херсонської єпархії духовних осіб, які залишили свої парафії через переслідування з боку католиків та уніатів

(1)