Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 3 1775, вересня 28. – Відповідь Євгенія (Булгаріса) на оголошення волі імператриці та благословення Синоду щодо призначення його архієпископом Слов’янським та Херсонським

Понеже всепресветлейшая и самодержавнейшая великая государыня императрица Екатерина Алексиевна самодержица всероссийская повелела произвести, и Святейший Правительствующий всероссийский Синод судили мне достойна быти в таковую службу, благодарю и приемлю, и нимало вопреки глаголю. [У тексті відповідь подана також грецькою мовою.]

Сие ответствие иеромонахом Евгением назначенным быть архиепископом Славенским и Херсонским в Святейшем Синоде читано на греческом языке и потом имелось по чиноположению наречени сентября 28 дня 1775 года. Протоколист Григорий [Підпис].

РДІА, ф. 796, оп. 56, спр. 436, арк. 4.

Примітки

…благодарю и приемлю, и нимало вопреки глаголю… — раніше Євгеній кілька разів відмовлявся від пропонованої посади єпархіального архієрея.