Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 230 1918, листопада 20. – Відношення Комісаріату Одеської шкільної округи директору Бердянської чоловічої гімназії К. Калабановському з повідомленням про доручення йому викладання історії України в 1 класі

Комісаріят.

20 листопаду.

До Директора Бердянськоі хлопячоі гімназіі д-дія Калабановського.

Комісаріят Одеськоі Шкільноі Округи доручає Вам на 1918/19 шкільний рік викладання історіі Украіни в І-м класі дорученоі Вам гімназіі.

В. о. Управляючого комісаріятом

Комісар

В. об. Правителя Канцеляріі.

ДАОО. – Ф. 42. – Оп. 35. – Спр. 2012. – Арк. 109. Копія.