Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Матеріали щодо чоловічої гімназії у «Збірці постанов Бердянського повітового земського зібрання з 1866 р. до 1908 р.»

Том ІІ [462] Отдел ХІІ. Народное образование.

Примітки

462. Сборник постановлений Бердянскаго уезднаго земскаго собрания с 1866 г. по 1908 г. – Том ІІ. – 980 с.