Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 229 1918, листопада 20. – Відношення Комісаріату Одеської шкільної округи директору Бердянської чоловічої гімназії К. Калабановському з повідомленням про доручення викладання історії України в 2, 3 та 8 класах учителю М. Парамонову

Комісаріят.

3.

20 листопаду.

На № 668.

До Директора Бердянськоі Хлопячоі [260] гімназіі.

Комісаріят Одеськоі Шкільноі Округи доручає на 1918/19 шкільний рік викладання історіі Украіни в 2, 3 і 8 класах вчителю дорученоі Вам гімназіі Миколі Парамонову.

В. о. Управляючого комісаріятом

Комісар

В. об. Правителя Канцеляріі.

ДАОО. – Ф. 42. – Оп. 35. – Спр. 2012. – Арк. 108. Копія.

Примітки

260. Тут і далі так у тексті.