Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 228 1918, листопада 20. – Телеграма комісаріату по справах Одеського навчального округу директору Бердянської чоловічої гімназії К. Калабановському про доручення читання уроків географії України К. Спаському

20 листопаду.

23013.

4069.

На № 668.

Комісаріят.

До директора Бердянської хлопячої гімназії, що на Таврії.

Комісаріят Одеської Шкільної Округи доручає на 1918/19 шкільний рік викладання географії України вчителю дорученої Вам гімназії К. Спаському.

В. о. Управляючого Комісаріятом

Комісар

В. об. Правителя Канцелярії

ДАОО. – Ф. 42. – Оп. 35. – Спр. 2012. – Арк. 107. Копія.