Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Хронологічний перелік документів
1918 р. № 226 1918. – Витяг зі списку вакантних викладацьких посад в чоловічих гімназіях Одеського навчального округу

12.06.1918 р. № 222 1918, червня 12(25). – Витяг з відомості про стипендії в чоловічих гімназіях Одеського навчального округу

12.06.1918 р. № 223 1918, червня 12(25). – Відношення директора Бердянської гімназії К. Калабановського комісаріату по справах Одеського навчального округу з повідомленням про стипендії, фундовані у гімназії, й про садову ділянку, заповідану В. Крижанівським

12.06.1918 р. № 224 1918, червня 12(25). – Відомість про стипендії в Бердянській чоловічій гімназії

28.06.1918 р. № 225 1918, червня 28. – Донесення директора Бердянської чоловічої гімназії К. Калабановського комісаріату по справах Одеського навчального округу про наявність вакансії учителя української мови

08.1918 р. № 374 1918, серпень. – Витяг з журналу відпусків вихідних документів Гуляйпільської чоловічої гімназії товариства «Просвіта» про надіслання до Бердянської гімназії відомості про успіхи, увагу, старанність та поведінку учня А. Нафталіна

28.10.1918 р. № 375 1918, жовтня 28. – Витяг з журналу відпусків вихідних документів Гуляйпільської чоловічої гімназії товариства «Просвіта» про надіслання до Бердянської гімназії документів учня А. Нафталіна

1.11.1918 р. № 376 1918, листопада 1. – Витяг з журналу відпусків вихідних документів Гуляйпільської чоловічої гімназії товариства «Просвіта» про надіслання до Бердянської гімназії документів учня О. Лютровника

7.11.1918 р. № 227 1918, листопада 7. – Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії К. Калабановського комісаріату у справах Одеського навчального округу щодо розподілу між викладачами уроків географії України і історії України

9.11.1918 р. № 231 1918, листопада 9. – Повідомлення директора Бердянської чоловічої гімназії К. Калабановського департаменту середньої школи Міністерства народної освіти про стан впровадження української мови в навчальний процес

20.11.1918 р. № 228 1918, листопада 20. – Телеграма комісаріату по справах Одеського навчального округу директору Бердянської чоловічої гімназії К. Калабановському про доручення читання уроків географії України К. Спаському

20.11.1918 р. № 229 1918, листопада 20. – Відношення Комісаріату Одеської шкільної округи директору Бердянської чоловічої гімназії К. Калабановському з повідомленням про доручення викладання історії України в 2, 3 та 8 класах учителю М. Парамонову

20.11.1918 р. № 230 1918, листопада 20. – Відношення Комісаріату Одеської шкільної округи директору Бердянської чоловічої гімназії К. Калабановському з повідомленням про доручення йому викладання історії України в 1 класі