Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 374 1918, серпень. – Витяг з журналу відпусків вихідних документів Гуляйпільської чоловічої гімназії товариства «Просвіта» про надіслання до Бердянської гімназії відомості про успіхи, увагу, старанність та поведінку учня А. Нафталіна

№ 179. Г. Директору Бердянской гимназии.

Вследствие отношения от 28/9 текущ. авгус. за № 436, честь имею препроводить при сем срочную ведомость за 1917 – 18 уч. год об успехах, внимании, прилежании и поведении ученика ІІІ к. вверенной мне гимназии Нафталина Абрама. При этом честь имею присовокупить, что за все время пребывания Аб. Нафт. в Гул. гим. О-ва «Пр.» никаких записей в его кондуитном списке не было, поведения всегда был отличнаго.

ДАЗО. – Ф. 50. – Оп. 1. – Спр. 30 [ш]. – Арк. 17 зв. Оригінал.

Примітки

ш Назва справи: «Журнал отпусков исходящих документов гимназии».