Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 375 1918, жовтня 28. – Витяг з журналу відпусків вихідних документів Гуляйпільської чоловічої гімназії товариства «Просвіта» про надіслання до Бердянської гімназії документів учня А. Нафталіна

№ 210. 28 ок. Г. Директору Бердянской гимназии.

Вследствие отношения Вашего от 24 окт. за № 618, считаю долгом препроводить при сем документы Нафталина Абрама, а именно: свидетельство за два класса, за № 87, купеческое свидет., за № 48, метрическую выпись за № 10 и свидетельство об оспопрививании за № .

ДАЗО. – Ф. 50. – Оп. 1. – Спр. 30. – Арк. 21 зв. Оригінал.