Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Хронологічний перелік документів
(1)

1908 р. № 28 1908. – Опис документів у справі «Листування про призначення і звільнення службовців Бердянської гімназії»

01.1908 р. № 30 1908, січень. – Телеграма О. Рудого попечителю Одеського навчального округу з проханням дозволу на викладання географії в Бердянській гімназії

01.1908 р. № 34 1908, січень. – Телеграма директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова управляючому Одеським навчальним округом з проханням дати дозвіл на доручення І. Унгемаху викладання німецької мови

1908 р. № 345 1908. – Список учнів Бердянської чоловічої гімназії

16.01.1908 р. № 29 1908, січня 16. – Відповідь канцелярії попечителя Одеського навчального округу О. Рудому з повідомленням про розподіл уроків географії в Бердянській гімназії

16.01.1908 р. № 31 1908, січня 16. – Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова канцелярії попечителя Одеського навчального округу щодо клопотання про призначення до гімназії учителя німецької мови

23.01.1908 р. № 32 1908, січня 23. – Відношення управляючого Одеським навчальним округом попечителю Ризького навчального округу з повідомленням про учительську вакансію при Бердянській гімназії

25.01.1908 р. № 33 1908, січня 25. – Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова управляючому Одеським навчальним округом з приводу визначення розміру платні учителя П. Доброленського

15.02.1908 р. № 35 1908, лютого 15. – Рапорт учителя Бердянської чоловічої гімназії Є. Зельницького попечителю Одеського навчального округу з проханням роз’яснити порядок нарахування платні

26.02.1908 р. № 36 1908, лютого 26. – Відношення канцелярії попечителя Одеського навчального округу директору Бердянській гімназії М. Степанову з проханням надати відомості про призначення учителя німецької мови

29.02.1908 р. № 37 1908, лютого 29. – Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова канцелярії попечителя Одеського навчального округу щодо бажаності залишення до кінця навчального року права викладання німецької мови за І. Унгемахом

1.03.1908 р. № 40 1908, березня 1. – Пропозиція Міністерства народної освіти управляючому Одеським навчальним округом щодо визначення розміру платні учителя Бердянської гімназії П. Доброленського

3.03.1908 р. № 39 1908, березня 3. – Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова канцелярії попечителя Одеського навчального округу про затвердження З. Мільчевського на посаді помічника класних наставників

8.03.1908 р. № 38 1908, березня 8. – Відношення канцелярії попечителя Одеського навчального округу директору Бердянській гімназії М. Степанову з приводу рапорту учителя Є. Зельницького

14.03.1908 р. № 43 1908, березня 14. – Клопотання Є. Зельницького до директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанову про призначення його на посаду учителя

18.03.1908 р. № 41 1908, березня 18. – Повідомлення канцелярії попечителя Одеського навчального округу директору Бердянській гімназії М. Степанову про затвердження Я. Шварца на посаді почесного попечителя гімназії

28.03.1908 р. № 42 1908, березня 28. – Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова управляючому Одеським навчальним округом щодо клопотання Є. Зельницького про призначення його на посаду учителя історії та географії

28.03.1908 р. № 96 1908, березня 28. – Клопотання директора Бердянської гімназії М. Степанова перед попечителем Одеського навчального округу про нагородження М. Константинова золотою медаллю за пожертви на користь чоловічої та жіночої гімназій

28.03.1908 р. № 97 1908, березня 28. – Список нагород М. Константинова за благодійництво та громадську діяльність на користь чоловічої та жіночої гімназій

17.04.1908 р. № 44 1908, квітня 17. – Відношення управляючого Бердянською гімназією І. Мунжиу управляючому Одеським навчальним округом з приводу клопотань Є. Зельницького

17.04.1908 р. № 45 1908, квітня 17. – Заява Є. Зельницького директору Бердянської чоловічої гімназії М. Степанову з повторним клопотанням про призначення на посаду учителя

22.04.1908 р. № 46 1908, квітня 22. – Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова управляючому Одеським навчальним округом по справі Є. Зельницького

25.04.1908 р. № 47 1908, квітня 25. – Відношення канцелярії попечителя Одеського навчального округу директору Бердянській гімназії М. Степанову та відповідь останнього з приводу клопотань Є. Зельницького

05.1908 р. № 53 1908, травень [?]. – Газетна стаття про смерть інспектора Бердянської чоловічої гімназії І. Мунжиу і чутки щодо призначення на цю посаду П. Доброленського

2.05.1908 р. № 51 1908, травня 2. – Клопотання заслуженого викладача Бердянської чоловічої гімназії М. Буковського до директора гімназії М. Степанова про залишення на службі

2.05.1908 р. № 98 1908, травня 2. – Відношення М. Степанова канцелярії попечителя Одеського навчального округу щодо нагородження М. Константинова

3.05.1908 р. № 49 1908, травня 3. – Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова управляючому Одеським навчальним округом з характеристикою П. Доброленського і клопотанням призначити останнього виконуючим обов’язки інспектора гімназії

6.05.1908 р. № 48 1908, травня 6. – Телеграма предводителя дворянства Бердянського повіту В. Гаєвського управляючому Одеським навчальним округом з клопотанням призначити П. Доброленського інспектором Бердянської гімназії

13.05.1908 р. № 50 1908, травня 13. – Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова управляючому Одеським навчальним округом з приводу клопотання М. Буковського

17.05.1908 р. № 102 1908, травня 17. – Відношення інспектора народних училищ Бердянського району Д. Мухіна Таврійському губернатору з проханням повідомити про відсутність перешкод для нагородження орденом В. Гаєвського

(1)