Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Хронологічний перелік документів
28.02.1904 р. № 235 1904, лютого 28. – Секретний рапорт Бердянського поліцмейстера Таврійському губернатору про розкриття організованого випускником місцевої гімназії В. Енгелем «Соціал-демократичного гуртка» і «Гуртка саморозвитку», сформованого з гімназистів

31.03.1904 р. № 340 1904, березня 31. – Витяг зі списку учнів, які вибули з Єлизаветградської гімназії в період з 1 квітня 1903 по 1 квітня 1904 р.

14.04.1904 р. № 341 1904, квітня 14. – Список учнів, які вибули з Бердянської гімназії в період з 1 квітня 1903 по 1 квітня 1904 р.

15.04.1904 р. № 236 1904, квітня 15. – Секретне подання Д. Мухіна директору народних училищ Таврійської губернії з негативною характеристикою колишнього учителя Бердянської гімназії І. Муравйова

26.06.1904 р. № 237 1904, червня 26. – Відношення канцелярії попечителя Одеського навчального округу директору народних училищ Таврійської губернії щодо надання відомостей про учителя Н. Саввона

15.07.1904 р. № 238 1904, липня 15. – Відношення Д. Мухіна директору народних училищ Таврійської губернії з повідомленням, що двоє синів учителя Н. Саввона закінчили Бердянську гімназію

23.07.1904 р. № 12 1904, липня 23. – Відношення управляючого Бердянською чоловічою гімназією Г. Доброва канцелярії попечителя Одеського навчального округу щодо витрат на пересилку до гімназії тому «Збірника імператорського Російського історичного товариства»

4.08.1904 р. № 13 1904, серпня 4. – Конфіденційне відношення Міністра народної освіти попечителю Одеського навчального округу Х. Сольському про недоліки, помічені під час ревізії навчальних закладів округа

4.08.1904 р. № 14 1904, серпня 4. – Витяг з додатку до відношення Міністра народної освіти попечителю Одеського навчального округу Х. Сольському із характеристикою директора Бердянської гімназії П. Мудроха

14.08.1904 р. № 17 1904, серпня 14. – Відношення директора Бердянської гімназії П. Мудроха попечителю Одеського навчального округу з повідомленням про заходи, проведені в гімназії з нагоди народження царевича Олексія Миколайовича

1.09.1904 р. № 15 1904, вересня 1. – Секретна пропозиція попечителя Одеського навчального округу Х. Сольського директору Бердянської гімназії П. Мудроху із проханням пояснень щодо характеристики, даної у висновках по ревізії навчальних закладів округа

9.09.1904 р. № 16 1904, вересня 9. – Секретне відношення директора Бердянської чоловічої гімназії П. Мудроха попечителю Одеського навчального округу Х. Сольському з подробицями щодо ходу ревізії гімназії

24.09.1904 р. № 239 1904, вересня 24. – Секретне повідомлення канцелярії попечителя Одеського навчального округу керівникам навчальних закладів про підозри у політичній неблагонадійності випускників Бердянської гімназії М. Кочорова, Л. Мириленка, К. Саввона та М. Саввона

9.12.1904 р. № 18 1904, грудня 9. – Подання директора Бердянської чоловічої гімназії П. Мудроха попечителю Одеського навчального округу про необхідність доручення одному з членів господарського комітету нагляду за господарською частиною і будівлею гімназії

28.12.1904 р. № 20 1904, грудня 28. – Витяг з протоколу засідання господарського комітету Бердянської гімназії про необхідність доручення одному з членів комітету нагляду за господарською частиною і будівлею гімназії