Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Хронологічний перелік документів
1902 р. № 11 1902. – Витяг із листування канцелярії попечителя Одеського навчального округу з дирекціями училищ про результати відвідань навчальних закладів

14.03.1902 р. № 4 1902, березня 14. – Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії П. Мудроха попечителю Одеського навчального округу про застосування нових правил іспитів до учнів підготовчого класу

14.03.1902 р. № 5 1902, березня 4. – Витяг з протоколу засідання педагогічної ради Бердянської гімназії про порядок застосування нових правил переводних іспитів учнів гімназій [г]

1.04.1902 р. № 318 1902, квітня 1. – Список учнів, які вибули з Бердянської гімназії в період з 1 квітня 1901 по 1 квітня 1902 р.

19.05.1902 р. № 9 1902, травня 19. – Витяг з протоколу засідання педагогічної ради Бердянської гімназії про необхідність роз’яснень щодо порядку призначення додаткових робіт відстаючим учням

7.06.1902 р. № 8 1902, червня 7. – Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії П. Мудроха попечителю Одеського навчального округу з проханням дати роз’яснення по питанням, сформульованим педагогічною радою

21.06.1902 р. № 391 1902, червня 21. – Лист майбутнього викладача Бердянської чоловічої гімназії В. Шумі своєму сину Віктору

2.09.1902 р. № 7 1902, вересня 2. – Витяг з протоколу засідання педагогічної ради Бердянської гімназії про звільнення п’ятьох учнів від вивчення другої мови

17.09.1902 р. № 6 1902, вересня 17. – Подання директора Бердянської чоловічої гімназії П. Мудроха попечителю Одеського навчального округу з проханням затвердити постанову педагогічної ради про звільнення п’ятьох учнів від вивчення другої мови

17.09.1902 р. № 10 1902, вересня 17. – Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії П. Мудроха канцелярії попечителя Одеського навчального округу про надіслання копії відношення Департаменту народної освіти