Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 10 1902, вересня 17. – Відношення директора Бердянської чоловічої гімназії П. Мудроха канцелярії попечителя Одеського навчального округу про надіслання копії відношення Департаменту народної освіти

Министерство Народнаго Просвещения.

Одесский Учебный округ.

Директора Бердянской Гимназии.

Cентября 17 дня 1902 г.

№ 877.

г. Бердянск. [6]

В Канцелярию Попечителя Одесскаго Учебнаго Округа.

Вследствие отношения от 11 сего сентября, за № 17358, имею честь препроводить при сем в Учебно-Окружную Канцелярию копию отношения Департамента Народнаго Просвещения, за № 23485.

Директор П. Мудрох.

И. Об. Письмоводителя А. Сыромятников.

ДАОО. – Ф. 42. – Оп. 35. – Спр. 1760. – Арк. 116. Оригінал.

Примітки

6. Помітка на верхньому полі документу: 24 сен. 1902. № 18454. Помітка: Управнение Одесскаго Учебнаго Округа. 21 сен. 1902. № 18301.