Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 176 1914, червня 22. – Відношення попечителя Одеського навчального округу директору Бердянської чоловічої гімназії К. Калабановському про велику кількість уроків, пропущених викладачами Бердянської гімназії Г. Волковиським і Ж. Гольдштейном

Отправлено.

Стол 4.

22 июня.

18844.

№ 3876.

На № 780. [201]

Г. Директору Бердянской гимназии.

Обращаю Ваше внимание на значительный процент пропущенных уроков в первом полугодии 1913/14 учебнаго года преподавателями вверенной Вам гимназии Волковыским и Гольдштейном.

Попечитель Округа, Гофмейстер Двора Его Величества

Правитель Канцелярии

ДАОО. – Ф. 42. – Оп. 35. – Спр. 1927. – Арк. 97. Оригінал.

Примітки

201. Помітки на лівому полі документу: 91/1914. Козлюк 20/VII.