Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 163 1914, червень. – Резолюції на клопотання директора Бердянської чоловічої гімназії К. Калабановського про дозвіл видати грошову винагороду законоучителю і псаломщику за проведення церковних служб

Вх. № 5467. [183]

Д- ра Бердянской гимн. от 2-VI-14 г.

О разрешении выдать из с. д. законоучителю 150 р. и псаломщику 50 р. за совершение богослужений в первой половине 1914 г.

№ 760. Берд. гим.

По распоряжению Г. Попечителя

Разрешить

Окружный инспектор [Підпис].

Июня 5 дня 1914 года.

17699/3441.

Разрешаю 200 р. Июня 14 дня 1914 г.

За Попечителя Округа Окр. Инсп.

Правитель Канцелярии.

ДАОО. – Ф. 42. – Оп. 35. – Спр. 1886 [я18]. – Арк. 20. Оригінал.

Примітки

183. Помітка: Отправлено 16 июнь 1914.

я18 Назва справи: «Выписки из протоколов заседаний хозяйственных комитетов мужских гимназий».