Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 169 1914, серпня 5. – Телеграма директора Керченської чоловічої гімназії Новопашенного попечителю Одеського навчального округу про відсутність перешкод для переміщення законоучителя Бердянської гімназії В. Волковського

Телеграф

В

Телеграмма [198]
Одесса. Попечителю учебнаго округа
145, Родес. Керчи 752.15.5.10.35 Н ______ № _

Принята 5 8 го 191 г.

Принял Чебалдов

5 8 го 191 г. Принял Чебалдов Разр. 5 8 го 191 г. Принял Чебалдов Разр. Счет слов 5 8 го 191 г. Принял Чебалдов Разр. Счет слов Подана
Перемещению законоучителя Бердянской Волковскаго ввереную мне препятствий не имею. Директор Новопашенный.

ДАОО. – Ф. 42. – Оп. 35. – Спр. 3128 [я20]. – Арк. 8. Оригінал.

Примітки

198. Помітки: VIII/5, 3 часа дня. Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 7 авг. 1914. № 7954. По распор. г. Попечителя (см. 7505) переместить законоучителя Берд. м. г. Волковскаго в Керч. м. г. с 1 августа 1914 (иначе будет перемещен Ивацевич). [Підпис].

я20 Назва справи: «Волковский Владимир Дмитриевич».