Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 173 1914, серпня 11. – Телеграма попечителя Одеського навчального округу директору Керченської гімназії із запитом про згоду на переміщення законоучителя Бердянської гімназії В. Волковського

Керчь.

Директору гимназии.

Телеграфируйте, согласны ли перемещение законоучителя Бердянской Волковскаго вверенную Вам.

Попечитель

11 августа 1914 г.

№ 25866/6206.

ДАОО. – Ф. 42. – Оп. 35. – Спр. 3128. – Арк. 13. Копія.