Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 60 1908, липня 26. – Відношення попечителя Одеського навчального округу директору Бердянської гімназії М. Степанову про переведення М. Красільнікова на посаду учителя гімназії

26 Июля 1908.

№ 18465. [69]

Д-ру Бердянской гимназии.

Уведомляю Вас, М. Г., что на вакантную дол. во вверенной Вам гимназии определен преподавателем математики […] [70] с 1 Августа с. г. преподаватель Екатеринославскаго 2-го реальнаго учил. Михаил Красильников.

Упр. Окр. [Підпис].

Пр. К. Стуков.

ДАОО. – Ф. 42. – Оп. 35. – Спр. 1806. – Арк. 33. Чернетка.

Примітки

69. Помітка на верхньому полі документу: 3/1908.

70. У тексті кілька слів не прочитані.