Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 40 1908, березня 1. – Пропозиція Міністерства народної освіти управляючому Одеським навчальним округом щодо визначення розміру платні учителя Бердянської гімназії П. Доброленського

Министерство Народнаго Просвещения.

Дипартамент Народнаго Просвещения.

Разр. средн. учебн. зав.

1 марта 1908 г. [39]

№ 6076. [40]

Господину Управляющему Одесским учебным округом.

Вследствие представления от 5-го мин. февраля, [41] за № 2604 [42], уведомляю Ваше Превосходительство [43], для надлежащих распоряжений, что Министерство Народнаго Просвящения, на основании Высочайшаго повеления от 19-го августа 1902 года [44], разрешает назначить преподавателю русскаго языка Бердянской мужской гимназии Доброленскому, с 1-го января текущаго года, высший оклад жалованья в 900 р. в год за 12 уроков в неделю. [45]

За Министра Народнаго Просвещения,

Товарищ Министра [Підпис].

Директор М. Андреянов.

ДАОО. – Ф. 42. – Оп. 35. – Спр. 1806. – Арк. 11. Оригінал.

Примітки

39. Помітка на верхньому полі документу: Управление Одесскаго Учебнаго Округа. 10 марта 1908. № 5583. Помітка на лівому полі документу: К распоряжению. Упр. Окр. [Підпис].

40. Тут і далі зміни, внесені у документ в канцелярії попечителя Одеського навчального округу: Директору Бердянской гимназии. <> Упр. Окр. Канц. Пр. Кан. Стуков.

41. Закреслено, замість цього написано: 25-го мин. 25 января.

42. Закреслено, замість цього написано: 68.

43. Закреслено, замість цього написано: Вас, М. Г.

44. Дописано: предложением от 1 марта 1908 г., за № 6076.

45. На початку та в кінці цього абзацу поставлені відповідно позначки < і >.