Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 36 1908, лютого 26. – Відношення канцелярії попечителя Одеського навчального округу директору Бердянській гімназії М. Степанову з проханням надати відомості про призначення учителя німецької мови

26 Февр. 1908.

№ 4151. [30]

Д-ру Бердянской гимназии.

Канцелярия Округа изволит просить Вас, М. Г., сообщить для сведения Его Прев-ву г. Управляющему Округом, […] [31] ли назначение во вверенную Вам гимназию преподавателя немецкаго языка теперь же или же лучше, чтобы […] [32] учебный год, т. е. […] [33]

Пр. К. [Підпис].

ДАОО. – Ф. 42. – Оп. 35. – Спр. 1806. – Арк. 7. Чернетка.

Примітки

30. Помітка на верхньому полі документу: 3/1908.

31. У тексті одне слово не прочитане.

32. У тексті кілька слів не прочитані.

33. У тексті одне слово не прочитане.