Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 34 1908, січень. – Телеграма директора Бердянської чоловічої гімназії М. Степанова управляючому Одеським навчальним округом з проханням дати дозвіл на доручення І. Унгемаху викладання німецької мови

Одесса [из] Бердянска 383 38 8 7 85 н.

Прошу разрешения Вашего Превосходительства поручат[ь] временно уроки немецкаго языка возвратившемуся отпуска Ксендзу Унгемаху, немцу по происхождению. Епископ согласен. Других кандидатов нет.

Директор Степанов. [27]

ДАОО. – Ф. 42. – Оп. 35. – Спр. 1806. – Арк. 5 зв. Оригінал.

Примітки

27. Помітка: 8 февраля 1908. № 64. Бердянскому Директору гимназии. Уроки немецкаго языка поручаю Унгемаху. Упр. Округом [Підпис].