Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

4.12.1854 р.

Ігор Лиман

Государь Император, по положению комитета министров, в 26-й день Октября сего года Высочайше повелеть соизволил, в дополнение Высочайше утвержденнаго 8-го Августа 1850 года положения комитета министров, постановить следующее: «Для пользования льготами, предоставленными городу Бердянску, ценность недвижимых имуществ должна составлять: для 3-й гильдии от пятисот до тысячи пятисот рубл., для 2-й от тысячи пятисот до трех тысяч рубл., для 1-й от трех тысяч руб. и выше; для мещан от трех сот рублей».

Одесский вестник. — № 135. — 4.XII.1854. — С. 1.

для мещан от трех сот рублей… — За рік до цього, 27 жовтня 1853 р., імператор затвердив положення Комітету Міністрів про зарахування в Бердянську до міського стану державних селян, які переселились в місто до 1 січня 1843 р. [57] Саме ж височайше затверджене 26 жовтня 1854 р. положення Комітету Міністрів, про яке йдеться в цій статті «Одеського вісника», опубліковане у Т. ХХІХ Повного зібрання законів Російської імперії. [58]

Примітки

57. ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVIII. — Отд.I. — № 27640. — С. 495 – 496.

58. ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXIХ. — Отд.I. — № 28679. — С. 885.