Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Якубова Тетяна Анатоліївна

(Анкета Т.А. Якубової)

(6.03.1969, м. Очаків Миколаївської обл.) – кандидат історичних наук (2006 р.). У 1986 р. закінчила Очаківську СШ № 2 імені П.П. Шмідта з срібною медалью. У 1991 р. закінчила історичний факультет Миколаївського державного педагогічного інституту імені В.Г. Бєлінського. У 1991-1993 рр. працювала науковим співробітником у військово-історичному музеї імені О.В. Суворова в м. Очаківі. З 1993 р. працює в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (філія № 1, вул. Володимирська 62, м. Київ). У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію «Місто-фортеця Очаків та його роль у російсько-українсько-турецькому протистоянні XVIII ст.». Науковий керівник – О.М. Апанович, згодом – О.І. Гуржій. Член наукового товариства «Україна-Туреччина». Сфери наукових інтересів: історія Північного Причорномор’я, російсько-турецьких війн та Чорноморського флоту у XVIII ст.; історія взаємовпливів, контактів слов’янського та тюрcького світів у Північному Причорномор’ї та в Криму в XV-XVIII ст. Автор 73 наукових статей. E-mail:tanya.yakubova @ mail.ru

Найважливіші статті Т.А. Якубової, що стосуються історії Південної України:

Північне Причорномор’я та місто-фортеця Очаків в унікальних історико-культурних фондах НБУВ (XVI-XVII ст.) // Матеріали 8-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки». – К., 2009. – С. 279-282.

Турецько-татарське прикордоння в польських історичних джерелах історико-культурних фондів НБУВ (XVI-XVII ст.) // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – К., 2009. – С. 419-427.

Місто-фортеця Очаків у часи російсько-турецької війни 1735-1739 (За матеріалами фондів НБУВ) // Воєнна історія Сіверщини та Слобожанщини. Науковий збірник. 15 грудня 2010. – К., 2010. – С. 93-100.

Библиографические, архивные материалы, фонд картографии НБУВ о крепости Очаков и Северном Причерноморье (XVIII ст.) // Украина в системе современных цивилизаций: трансформация государства и гражданского общества. Материалы III Международной научно-практической конференции. 21-22 мая 2010. – Одесса, 2010. – С. 415-419.

“Записки о России” генерала Х.-Г. Манштейна щодо історії міста-фортеці Очаків та Північного Причорномор’я (XVIII ст.). За матеріалами франкомовного фонду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – Вип. 20. Частина II. – К., 2011 – С. 116-122.

Источники по истории Северного Причерноморья в собраниях Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского // Археография музейного предмета. Материалы Международной научной конференции. Москва. 16-17 мая 2012 г. – М., 2012. – С. 199-201.

Роль І. Мазепи, С. Понятовського, Карла XII в історії фортеці Очаків у часи Північної війни (1709 р.) За матеріалами польського, французького фондів НБУ ім. В.І. Вернадського // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. – К., 2012. –Вип. 21. Частина II. – С. 177-185.

Турецкие крепости Очаков, Кинбурн, о. Березань в исторических документах Инстиута рукописей Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского // Південь України у Вітчизняній історії. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 22-23 листопада 2012). – Одеса: Астропринт, 2012. – С. 202-205.

Роль женщины в науке. Исторические биографии Е. Апанович и Р. Кириченко. По материалам Института рукописей и французского фонда Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского // Factorul feminin in istorie = Women’s factor in history = Женский фактор в истории. Сборник статей и документов. Академия Наук Молдовы. Молдавский государственный университет. Coord. St: Lilia Zabolotnaia – Ch.: CEP’USM, 2012. – C. 442-446.