Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Шиян Роман Ігорович

(Анкета Р.І. Шияна)

(09.09.1971, м. Запоріжжя) – доктор філософії (Ph.D.) (2006 р.), заступник директора з адміністративних питань та координатор Програми дослідження Східної України імені Ковальських при Канадському інституті українських студій (University of Alberta, Canada). У 1995 році закінчив магістерську програму (MA) з історії в Арканзаському університеті (Arkansas State University, USA). У 1996 р. закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю «Історія». З 1996 до 1999 рр. навчався в аспірантурі Запорізького державного університету. Науковий керівник – А.В. Бойко. З 2000 до 2006 рр. – докторант у програмі з українського фольклору Альбертського університету (Канада). Дисертацію «Козацькі мотиви в українських народних легендах» (англ. «Cossack Motifs in Ukrainian Folk Legends») захистив у 2006 р. Наукові консультанти – А. Нагачевський та Н. Кононенко (Альбертський університет).

Член Канадської славістичної асоціації (CAS) і Асоціації дослідників слов’янського та східноєвропейского фольклору (SEEFA). Сфери наукових інтересів: історія; фольклор; письмова історія та усна традиція; джерелознавство; історія запорозького козацтва; ідентичність; ментальність. Автор більше 40 наукових публікацій, зокрема, монографій з історії та фольклору, статей та рецензій, які побачили світ в Україні, Німеччині, США, Канаді та Польщі. E-mail:

Публікація про Р.І. Шияна та рецензія на його праці:

Шиян Роман Ігорович // Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 166-170.

Фролов Б.Е., Чумаченко В.К. Разговор по существу // Культурная жизнь Юга России. – Краснодар, 2003. – № 4 (6). – С. 65-71.

Книги Р.І. Шияна, що стосуються історії Південної України:

Чорноморське військо вірних козаків в останній чверті XVIII століття. – Запоріжжя: Тандем-У, 1996. – 28 с.

Козацтво Південної України останньої чверті ХVІІІ століття / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України – Запорізьке відділення / Ред.: Козирєв В.К., Бех В.П., Бойко А.В. та ін. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1998. – 98 с. – (Запорозька спадщина; Вип. 7).

Міжконфесійні взаємини на півдні України ХVІІІ-ХХ століття. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1999. – 252 с. (у співавторстві з А. Бойком, Т. Грушовою, І. Лиманом, О. Ігнатушею, В. Мільчевим, Л. Рощиною (Маленко)).

Козацтво Південної України: кінець XVIII-XIX ст. / Ред. В.А. Смолій. – Одеса: Друк, 2000. – 281 с. (у співавторстві з О. Бачинською, Л. Маленко та О. Пригаріним).

Cossack Motifs in Ukrainian Folk Legends. Saarsbruken: VDM Verlag Dr. Muller Aktiengesellschaft & Co. KG. 2008. 388 p.

Найважливіші статті Р.І. Шияна, що стосуються історії Південної України:

Запорозькі козаки після зруйнування Запорозької Січі (1775-1787 рр.) // Запорозьке козацтво в пам’ятках історії та культури. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 2-4 жовтня 1997 р.). – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1997. – С. 142-151.

Катеринославське козацьке військо (1787-1796 рр.) // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип. 3. – Запоріжжя: Тандем-У, 1998. – С. 106-115.

Ще раз про ситуацію на території колишніх Вольностей після ліквідації Запорозької Січі (1775 р.): чутки як історичне джерело // Наукові доповіді аспірантів і студентів кафедри історії України на звітній конференції ЗДУ. – № 4. – Запоріжжя: Тандем-У, 1998. – С. 39-44.

Кримсько-татарське козацьке військо 1784-1796 рр. // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип. 4. – Запоріжжя: Тандем-У, 1999. – С. 215-219.

Місце козацтва в українській фольклорній традиції // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 5. – К., 1999. – С. 97-109.

Чорноморське козацьке військо // Українське козацтво: Мала енциклопедія. – К.: Генеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2002. – С. 543-544.

Nineteenth-Century Collectors of Ukrainian Folk Legends: Their Views, Objectives, Methods and Their Informants // Folklorica. Journal of the Slavic and East European Folklore Association, vol. XI (2006) , pp. 1-15.

“Історії” Південної України // «Бердянський літописець» Василь Крижанівський / Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова. – Бердянськ: РА «Тандем-У», 2007. – С. 13-21.

Cossack Treasure in Ukrainian Folk Legends // Folklorica. Journal of the Slavic and East European Folklore Association, vol. XIII (2008), рр. 75-96.

“Фронтир зовнішній” і “фронтир внутрішній”: концепція південноукраїнського прикордоння між 1680-ми-1750-ми роками // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2012. – Вип. ХХХІІ. – С. 96-105.