Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Шевченко Валентина Віталіївна

(Анкета В.В. Шевченко)

(15.03.1975, м. Бобринець Кіровоградської обл.) – кандидат історичних наук (2009 р.), старший науковий співробітник (2012 р.). У 1992 р. закінчила середню школу № 1 м. Бобринця. У 1992-1997 рр. навчалася на історичному факультеті Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка, отримавши диплом зі спеціальності «Історія та народознавство». З червня 1997 по жовтень 2005 р. працювала у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені В. Винниченка викладачем і заступником декана. У 2005-2008 рр. навчалася в аспірантурі Інституту історії України НАН України.

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію «Приватна банкірська діяльність на території Південної України ХІХ – початку ХХ ст.». Науковий керівник – О.П. Реєнт. З листопада 2008 р. – молодший науковий, з серпня 2009 р. – науковий, з жовтня 2010 р. – старший науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України. З 2011 р. – член організаційного комітету Міжнародної наукової школи-семінару «Історія торгівлі, податків та мита» (м. Дніпропетровськ), секретар редакційної колегії збірника наукових праць «Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.». Сфери наукових інтересів: соціально-економічна історія України (зокрема, південного регіону) ХІХ – початку ХХ ст., події Першої світової війни та їх вплив на господарство українських земель. Детально вивчає приватну підприємницьку діяльність у кредитно-фінансовій сфері Півдня України.

Нагороди: грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011 р.). Автор і співавтор близько 40 наукових і методичних праць (зокрема, 1 монографії, 16 наукових статей, 8 навчально-методичних публікацій, 8 матеріалів конференцій).

E-mail:

Монографія В.В. Шевченко, що стосуються історії Південної України:

Приватне банкірське підприємництво в Одесі (ХІХ – початок ХХ ст.) / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2010. – 266 с., іл.

Найважливіші статті В.В. Шевченко, що стосуються історії Південної України

Соціально-правовий статус банкірів і банкірських установ Півдня України першої половини ХІХ ст. // Український історичний збірник: Збірник наукових праць / НАН України, Інститут історії України. – К., 2006. – Вип. 9. – C. 124-131.

Участь одеських банкірів єврейського походження у соціальній доброчинності (ХІХ – поч. ХХ ст.) // Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії: Збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Х., 2007. – Вип. 10. – С. 168-178.

Підприємницька діяльність банкірів Півдня України (ХІХ – поч. ХХ ст.): окремі аспекти // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: Збірник наукових праць / НАН України, Інститут історії України. – К., 2008. – Вип. 14. – C. 88-97.

Організація функціювання банкірських установ Південної України (ХІХ – початок ХХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: Збірник наукових праць / НАН України, Інститут історії України. – К., 2008. – Вип. 15. – C. 189-194.

Внутрішня політика Російської імперії як фактор становлення й розвитку банкірського підприємництва на Півдні України (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: Збірник наукових праць / НАН України, Інститут історії України. – К., 2011. – Вип. 19. – С. 106-116.

Стан та перспективи вивчення банкірського підприємництва на Півдні України в ХІХ – на початку ХХ ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: Збірник наукових праць / НАН України, Інститут історії України. – К., 2012. – Вип. 20. – С. 317-328.