Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Цибуленко Лариса Олександрівна

Геннадій Цибуленко

(25.09.1964, м. Кременчук Полтавської обл.) – кандидат історичних наук (2002 р.), доцент (2004 р.). У 1981 р. закінчила середню школу № 13 м. Кременчука. Працювала маркувальницею на Кременчуцькій взуттєвій фабриці. У 1983-1988 рр. навчалась на історичному факультеті Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, отримавши диплом зі спеціальності «Історія (спеціалізація: археологія та музеєзнавство)». З серпня 1988 р. працювала викладачем історії Херсонського спеціалізованого професійно-технічного училища № 2, з 1993 р. – завідувач кабінетом кафедри історії Херсонського державного педагогічного інституту, з 1994 р. – викладач кафедри історії Херсонського державного педагогічного інституту. З листопада 1995 по листопад 1998 р. навчався в аспірантурі Херсонського державного педагогічного інституту. У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію «Діяльність органів самоврядування Одеси, Миколаєва, Херсона щодо формування і розвитку муніципальної земельної та виробничої власності в кінці ХІХ – на початку ХХ століття». Науковий керівник – В.М. Дарієнко.

З листопада 1998 р. – викладач кафедри загальної історії та соціальних наук Херсонського державного педагогічного інституту, з листопада 2001 р. – асистент, з квітня 2002 р. – старший викладач кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного педагогічного університету.

З липня 2002 р. працювала на посаді доцента кафедри історії державності України Херсонського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ; з серпня 2006 р. – заступник декана, з вересня 2006 р. – декан юридичного факультету Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ. З червня 2008 р. працює на посаді завідувача кафедри історії України та методики викладання Херсонського державного університету. Сфери наукових інтересів: історія Півдня Україні ХІХ-ХХ ст., історія міського самоврядування ХІХ-ХХ ст., суспільно-політичні процеси в Україні ХХ ст., регіоналістика, урбаністика. Досліджує історію міст Півдня України, розвиток муніципального виробництва і системи самоврядування в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., соціальну політику радянського тоталітарного режиму. Керує науковим дослідженням аспіранта. Автор і упорядник близько 60 публікацій (зокрема, 2 монографій, 1 біографічного довідника, близько 30 наукових статей).

Монографії Л.О. Цибуленко, що стосуються історії Південної України:

Органи самоврядування Одеси, Миколаєва, Херсона у розбудові муніципальної земельної та виробничої власності в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. – Херсон: Айлант, 2003. – 160 с.

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сього-дення та перспективи розвитку. Херсонська область. – К.: Знання України, 2010. – 447 с. (у співавторстві з В.П. Андрущенком., Ю.І.Беляєвим та ін.; разом тридцять чотири особи).

Найважливіші статті Л.О. Цибуленко, що стосуються історії Південної України:

Формування та розвиток муніципальної земельної власності на основі Міського положення від 16 червня 1870 р. // Сторінки історії: Зб. наук. пр. – Вип. 13. – К.: Національний технічний університет України «КПІ», 1999. – С. 33-48.

Становлення муніципального скотопереробного виробництва у містах: Одесі, Миколаєві та Херсоні у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон: Айлант, 1999. – Вип. І. – С. 109-117.

Органи самоврядування Одеси, Миколаєва і Херсона у розвитку транспортних систем Півдня України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Тандем-У, 1999. – Вип. VІІ. – С. 187-195.

Розвиток муніципальної земельної власності Одеси, Миколаєва та Херсона після контрреформи 1892 р. // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип. 5. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2000. – С. 133-139.

Аграрний сектор муніципальної економіки Одеси, Миколаєвої Херсона у кінці ХІХ – на початку ХХ століття як форма поєднання громадського землеволодіння та приватного землекористування // Український селянин: Праці Науково-дослідного інституту селянства / Інститут історії України НАН України. – Черкаси, 2001. – Вип. 3. – С. 186-190.

Водопостачання в системі муніципальних підприємств Півдня України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Сторінки історії: Збірник наукових праць (Національний технічний університет України КПІ) / Відп. ред. Н.Ф. Гнатюк. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2003. – Вип. 17. – С. 157-170.

Муніципальна власність як економічна основа міського самоврядування Одеси, Миколаєва та Херсона (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2003. – Вип. 24. – С. 184-189.

Одеса – провідник муніципального виробництва Півдня України // Сторінки історії: Збірник наукових праць (Національний технічний університет України КПІ) / Відп. ред. Н.Ф. Гнатюк. –К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004. – Вип. 20. – С. 194-203.

Фінансово-майновий фактор у системі розбудови самоврядування міської громади в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (на матеріалах міст Херсона, Одеси, Миколаєва) // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон, 2005. – Вип. ХХ. – С. 79-86 (у співавторстві із Г.В. Цибуленком).

Повсякденність та соціалізація безпритульних дітей в інтернатних закладах у 20-х роках ХХ ст. в УСРР (за матеріалами Херсонщини) // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя: ЗНУ, Просвіта, 2012. – Вип. 29. – С. 35-38 (у співавторстві із Т.Б. Букрєєвим).