Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Чоп Володимир Миколайович

Вікторія Константінова

(02.12.1971, с. Чубарівка Пологівського р-ну Запорізької обл.) – кандидат історичних наук (2002 р.), доцент (2006 р.). У 1993 р. закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю «Історія». У 1993 р. – завідувач методичним кабінетом кафедри політичної історії Запорізького машинобудівного інституту. З грудня 1993 по грудень 1996 р. – аспірант, з 1997 р. – асистент, з 1999 р. – старший викладач кафедри українознавства Запорізького державного (національного) технічного університету. У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію «Махновський рух в Україні 1917-1921 рр.: проблеми ідеології, суспільного та військового устрою». Науковий керівник – М.В. Дєдков.

З 2006 р. – доцент кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету. У 2006-2009 рр. – докторант кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету (науковий консультант – А.В. Бойко). Після навчання в докторантурі у 2010 р. повернувся на попереднє місце роботи. Працює над докторською дисертацією «Джерела з історії повстанського руху на півдні Україні (1917-1923 рр.)». Член Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького. Сфери наукових інтересів: історія повстанського руху 1917-1923 рр., історія запорозького козацтва, історична регіоналістика. Автор більше 70 наукових публікацій.

E-mail:

Публікація про В.М. Чопа:

Чоп Володимир Миколайович // Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 294-300.

Книги В.М. Чопа, що стосуються історії Південної України:

Махно та махновщина: вигадки та реальнiсть. – Запорiжжя: Знання, 1991. – 20 с. (у співавторстві з О.І. Латуном).

Маруся Никифорова / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України – Запорізьке відділення / Ред.: Козирєв В.К., Бех В.П., Бойко А.В. та ін. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1998. – 68 с. – (Запорозька спадщина; Вип. 9).

Нестор Иванович Махно / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України – Запорізьке відділення / Ред.: Козирєв В.К., Бех В.П., Бойко А.В. та ін. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1998. – 84 с. – (Запорозька спадщина; Вип. 6).

Нариси з історії Нікопольського району (від найдавніших часів до початку ХХ століття). – Київ-Нікополь-Запоріжжя: «Тандем-У», 2002. – 399 с. (у співавторстві з Г. Шахровим, В. Грибовським, С. Леп’явко, І. Стороженком, Ю. Мициком, І. Лиманом, М. Жуковським, І. Савченко, В. Константіновою (Циберт), А. Бойком, Ю. Головко, С. Білівненком, С. Абросимовою, Н. Суревою, І. Анцишкіним, О. Приймаком).

Записки гуляйпільського анархіста Вольдемара Антоні / Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України – Запорізьке відділення; Східний інститут українознавства ім. Ковальських – Запорізька філія / Упоряд. В. Чоп / Ред.: Андрєєв В., Бех В., Боряк Г., Бойко А. (наук. ред.) та ін. – Запоріжжя: Тандем-У, 2006. – 136 с. – (Старожитності Південної України; Вип. 15).

“Вольный Бердянск”: місто в період анархістського соціального експерименту (1918-1921 роки). – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2007. – 478 с. (у співавторстві з І. Лиманом).

Найважливіші статті В.М. Чопа, що стосуються історії Південної України:

Українське питання в історії махновського руху // Політична і військова діяльність Нестора Махна. – Запоріжжя, 1998. – С. 83-99.

Проблема місцевого самоврядування в ідеології та політичній практиці махновського руху (1917-1921 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 1999. – Вип. VІІІ. – С. 39-46.

Бойове мистецтво махновських повстанців // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко. Історія. – Бердянськ, 2001. – С. 124-136.

Нестор Іванович Махно // Історія України. – Запоріжжя: Дике Поле, 2002. – С. 386-397.

Газети махновського руху // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2004. – Вип. ХVІІ. – С. 239-258.

Селянські рукописи Південної України як історичне джерело // Мемуари та щоденники / Упоряд.: А. Бойко, С. Плохій / Ред.: А. Бойко (наук. ред.) та ін. – Ч. 1, [кн. 1]. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2005. – (Джерела з історії Південної України; Т. 5, кн. 1). – С. 47-74.

Стосунки махновських повстанців з болгарськими колоністами Приазов’я (1919-1921) // Наукові записки. Праці молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства НАНУ ім. М.С. Грушевського. – Т. 11. – К., 2005. – С. 171-187.

Повстанське угрупування “зубківців” у подіях 1918-1919 років (маловідома сторінка історії повстанського руху на Запоріжжі та Херсонщині) // Наукові записки. Праці молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства НАНУ ім. М.С. Грушевського. – Т. 12. – К., 2006. – С. 283-305.

Азовська операція Революційної Повстанської Армії України (махновців) // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Вип. 5. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2008. – С. 169-173 (у співавторстві з І. Лиманом).

Рання біографія Нестора Махна: джерела та історіографія // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип. 9. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2008. – С. 162-180.