Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

М. Наповненість штатів південноукраїнських єпархій у 1836 – 1859 рр.

І.І.Лиман

Єпархія

Рік

Священики

Диякони

Причетники

Нестача (осіб)

В наяв-ності (%)

Нестача (осіб)

В наяв-ності (%)

Нестача (осіб)

В наяв-ності (%)

Катерино-славська

1836

358

72,6

337

49

1211

54,2

1839

46

91,7

125

60,3

306

73,2

1844

73

87,8

60

82,2

343

72,1

1849

0

100

0

100

0

100

1854

2

99,6

1

99,5

11

98,7

1859

0

100

3

98,5

4

99,5

Херсонська

1839

96

86,6

184

52,1

448

68,3

1844

81

89,7

118

64,8

387

73,6

1849

0

100

0

100

105

91,1

1854

9

98,6

0

100

160

87,1

1859

16

97,6

4

97,4

68

94,5

Таблиця складена на підставі: Извлечение из отчета по ведомству духовных дел православного исповедания за 1836 год… — С. 108 – 109; Извлечение из отчета обер-прокурора Святейшего Синода за 1840 год… — С. 14 – 15; Извлечение из отчета обер-прокурора Святейшего Синода за 1845 год… — С. 14 – 15; Извлечение из отчета обер-прокурора Святейшего Синода за 1850 год… — С. 14 – 15; Извлечение из отчета по ведомству духовных дел православного исповедания за 1855 год… — С. 14 – 15; Извлечение из отчета по ведомству православного исповедания за 1860 год… — С. 18 – 19.