Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Т. Кількість осіб, приєднаних до офіційної церкви з інших конфесій

І.І.Лиман

Єпархія

Рік

Уні-
атів

Като-
ликів

Про-
тес-
тан-
тів

Гри-
горіан

Попов-
ців

Без-
попов-
ців

Духо-
борів

Крім
того, приєд-
нано до єдино-
вір-
ства

Іу-
деїв

Маго-
метан

Язич-
ників

Зага-
лом

Люте-
ран

Рефор-
мато-
рів

Катерино-
славська

1836

6

2

 

14

23

39

13

97

1840

 

5

1

12

9

27

1845

 

12

3

8

9

3

35

1850

 

23

4

2

2

12

1

44

1855

 

12

1

2

2

15

3

35

1860

 

21

1

3

14

1

40

Херсонська

1840

 

12

3

31

21

1

34

7

109

1845

 

83

6

8

275

108

46

7

533

1850

 

33

3

5

2

1

30

62

12

148

1855

 

38

8

2

5

13

1

52

109

7

1

236

1860

 

28

4

1

30

3

1

14

42

2

125

Таврійська

1860

 

1

2

1

10

12

3

29

Таблиця складена на підставі: Извлечение из отчета по ведомству духовных дел православного исповедания за 1836 год… — С. 124 – 125; Извлечение из отчета обер-прокурора Святейшего Синода за 1840 год… — С. 38 – 39; Извлечение из отчета обер-прокурора Святейшего Синода за 1845 год… — С. 44 – 45; Извлечение из отчета обер-прокурора Святейшего Синода за 1850 год… — С. 44 – 45; Извлечение из отчета по ведомству духовных дел православного исповедания за 1855 год… — С. 44 – 45; Извлечение из отчета по ведомству православного исповедания за 1860 год… — С. 60 – 63; Извлечение из отчета о епархиальном управлении за минувший 1860 год… — С. 104.