Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

С. Причини розірвання шлюбів у південноукраїнських єпархіях (1840 – 1860 рр.)

І.І.Лиман

Єпархія

Рік

Причини розірвання шлюбу

Наяв-
ність
іншого,
не припи-
неного, шлюбу

Фізи-
чна
нездат-
ність

Пере-
люб

Без-
вісна від-
сут-
ність

Засла-
ння одно-
го з подру-
жжя

Належ-
ність до інших кон-
фесій

Зага-
лом

Катерино-
славська

1840

3

3

1845

3

1

4

1850

1

1

1855

1

1

1860

1

1

Херсонська

1840

5

4

9

1845

6

1

7

1850

6

6

1855

4

1

5

1860

1

3

4

Таблиця складена на підставі: Извлечение из отчета обер-прокурора Святейшего Синода за 1840 год… — С. 44; Извлечение из отчета обер-прокурора Святейшего Синода за 1845 год… — С. 50; Извлечение из отчета обер-прокурора Святейшего Синода за 1850 год… — С. 50; Извлечение из отчета по ведомству духовных дел православного исповедания за 1855 год… — С. 50; Извлечение из отчета по ведомству православного исповедания за 1860 год… — С. 66.