Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Ж. Динаміка змін чисельності релігійних споруд Катеринославської і Таганрозької та Херсонської і Таврійської єпархій

І.І.Лиман

Єпархія

Рік

Соборів

Церков

Каплиць або молитовних будинків

Монастирів чоловічих

Монастирів жіночих

Катерино-славська й Таганрозька

1839

10

345

2

1

1844

10

350

4

1

1849

10

354

16

1

1854

10

362

26

1

1859

10

376[*]

29

2

Херсонська й Таврійська

1839

12

518

4

1844

14

535

9

4

1

1849

20

552

11

4

1

1854

21

545

30

5

1

1859

23

555

46

11

1

*. З них 24 — в Таганрозькому градоначальстві і Ростовському повіті. Див.: Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутрених дел. — ХIII. Екатеринославская губерния с Таганрогским градоначальством. — СПб.: тип. К. Вульфа, 1863. — С. 17 – 18.

Таблиця укладена на підставі: Извлечение из отчета обер-прокурора Святейшего Синода за 1840 год… — С. 2, 6, 10; Извлечение из отчета обер-прокурора Святейшего Синода за 1845 год… — С. 2, 6, 10; Извлечение из отчета обер-прокурора Святейшего Синода за 1850 год… — С. 2, 6, 10; Извлечение из отчета по ведомству духовных дел православного исповедания за 1855 год… — С. 2, 6, 10; Извлечение из отчета по ведомству православного исповедания за 1860 год… — С. 2, 6, 10.