Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

П. Зміна чисельності парафіяльного духовенства південноукраїнських єпархій

І.І.Лиман

Єпархія

Рік

Прото-
ієреїв

Свяще-
ників

Дияконів

Причет-
ників

Слов’янська
та Херсонська

1776

14

538

68

761

1784

1354

Катерино-
славська,
Херсонська і Таврійська

1836

25

949
[912]*

325
[323]*

1432
[1403]*

Катерино-
славська і
Таганрозька

1839

10

510

190

837

1844

10

525

277

886

1849

11

468

198

828

1854

10

487

198

861

1859

10

499

191

881

Херсонська і
Таврійська

1839

12

623

200

964

1844

19

706

217

1080

1849

21

632

153

1075

1854

25

638

152

1083

1859

28

654

152

1169

*. Дані згідно з РДІА. — Ф. 796. — Оп. 117. — Спр. 1201. — Арк. 3 – 6

Таблиця складена на підставі: РДІА. — Ф. 796. — Оп. 56. — Спр. 436. — Арк. 365 – 368; Оп. 117. — Спр. 1201. — Арк. 3 – 6; Извлечение из отчета по ведомству духовных дел православного исповедания за 1836 год… — С. 108 – 109; Извлечение из отчета обер-прокурора Святейшего Синода за 1840 год… — С. 14 – 15; Извлечение из отчета обер-прокурора Святейшего Синода за 1845 год… — С. 14 – 15; Извлечение из отчета обер-прокурора Святейшего Синода за 1850 год… — С. 14 – 15; Извлечение из отчета по ведомству духовных дел православного исповедания за 1855 год… — С. 14 – 15; Извлечение из отчета по ведомству православного исповедания за 1860 год… — С. 18 – 19.