Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Б. Єпархіальні архієреї, яким підпорядковувалось духовенство Південної України (1775 – 1861 рр.)

І.І.Лиман

Ім’я

Титул

Дата призначення

Слов’янська та Херсонська (Катеринославська і Херсонесу Таврійського; Новоросійська і Дніпровська; Катеринославська, Херсонська і Таврійська; Херсонська і Таврійська) єпархія

Євгеній (Булгаріс)

Слов’янський та Херсонський

1 жовтня 1775 р.[1]

Никифор (Феотокі)

«»

6 серпня 1779 р.

Амвросій (Серебреников)

Катеринославський і Херсонесу Таврійського

28 листопада 1786 р.[2]

Гавриїл (Бонулеску-Бодоні)

Катеринославський і Херсонесу Таврійського, Новоросійський і Дніпровський

10 травня 1793 р.

Афанасій (Іванов)

Новоросійський і Дніпровський, Катеринославський, Херсонський і Таврійський

1 жовтня 1799 р.[3]

Платон (Любарський)

Катеринославський, Херсонський і Таврійський

18 серпня 1805 р.

Іов (Потьомкін)

«»

7 лютого 1812 р.[4]

Феофіл (Татарський)

«»

19 травня 1823 р.[5]

Онісіфор (Боровик)

«»

28 листопада 1827 р.[6]

Гавриїл (Розанов)

«»,
Херсонський і Таврійський

22 травня 1828 р.[7]
9 травня 1837 р.

Інокентій (Борисов)

Херсонський і Таврійський

1 березня 1848 р.[8]

Димитрій (Муретов)

«»,
Херсонський і Одеський

11 червня 1857 р.[9]

Катеринославська і Таганрозька єпархія

Анастасій (Ключарьов)

Катеринославський і Таганрозький

22 травня 1837 р.

Інокентій (Олександров)

«»

23 квітня 1838 р.

Леонід (Зарецький)

«»

19 серпня 1853 р.

Таврійська і Сімферопольська єпархії

Єлпідіфор (Бенедиктов)

Таврійський і Сімферопольський

7 січня 1860 р.

Олексій (Ржаніцин)

«»

29 серпня 1860 р.

Готфійська і Кафійська єпархія

Ігнатій (Газадінов)

Готфійський і Кафійський

14 березня 1779 р.

Феодосійське і Маріупольське вікаріатство

Дорофей (Возмуілов)

Феодосійський і Маріупольський

2 травня 1787 р.[10]

Мойсей (Гумілевський)

«»

5 червня 1791 р.

Іов (Потьомкін)

«»

27 лютого 1793 р.[11]

Гервасій (Лінцевський)

«»

26 (29) травня 1796 р.[12]

Христофор (Сулима)

«»

18 квітня 1798 р.[13]

Херсонське вікаріатство

Полікарп (Радкевич)

Одеський

5 липня 1853 р.[14]

Антоній (Смолін)

«»,
Новомиргородський

16 листопада 1858 р.[15]

Кишинівська і Хотинська єпархія

Гавриїл (Бонулеску-Бодоні)

Кишинівський і Хотинський

21 серпня 1813 р.

Димитрій (Сулима)

«»

18 червня 1821 р.

Посилання

1. У монографії Ю. Катуніна помилково стверджується, що після указу Катерини ІІ від 9 вересня 1775 р. при заснуванні Слов’янської та Херсонської єпархії архієреєм був призначений митрополит Гавриїл (Бонулеску-Бодоні), а Євгеній (Булгаріс) та Никифор (Феотокі) були в числі осіб, які очолювали єпархію після 1786 р. (Катунин Ю.А. Из истории христианства в Крыму: Таврическая епархия (вторая половина ХІХ – начало ХХ века). — Симферополь: Таврия, 1995. — С. 14 – 15).

2. Див. ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 84. — Арк. 1. Автори видання „Релігійні організації Миколаївщини: історія та сучасність…” помилково подають дату 26 листопада (Релігійні організації Миколаївщини: історія та сучасність: Науково-популярний довідник. — Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2001. — С. 22).

3. Див. НКМ КП – 25092 / Арх – 8302.

4. Див. ДАДО. — Ф. 193. — Оп. 1. — Спр. 103. — Арк. 118 – 118 зв. К. Корольков помилково називає дату 1 лютого (Корольков К. Столетний юбилей Екатеринослава 9-го мая 1787 г. – 1887. — Екатеринослав: тип. Н. Я. Павловскаго. — С. 49).

5. Див. ДАХО. — Ф. 137. — Оп. 6. — Спр. 5. — Арк. 297 – 297 зв.

6. Див. ДАХО. — Ф. 137. — Оп. 6. — Спр. 5. — Арк. 378 – 379. К. Корольков називає дату 4 листопада (С. 50), а автори видання „Релігійні організації Миколаївщини: історія та сучасність…” подають подвійну дату — 4 (28) листопада (С. 22).

7. Див. ДАХО. — Ф. 137. — Оп. 6. — Спр. 5. — Арк. 391 – 392.

8. Див. ДАХО. — Ф. 137. — Оп. 13. — Спр. 4. — Арк. 106 – 107 зв.

9. Див. ДАХО. — Ф. 137. — Оп. 13. — Спр. 8. — Арк. 18 зв.

10. Маркевич А. Ордер князя Зубова 1895 г. По поводу просьбы наследников Преосвященного Дорофея, епископа Феодосийского и Мариупольского // ИТУАК. — 1896. — № 25. — С. 20 – 28.

11. Ерофеев И. К биографии преосвященногоо Иова, епископа Феодосийского и Мариупольского (1793 – 1796) // ИТУАК. — 1910. — № 44. — С. 60 – 63.

12. ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 138. — Арк. 72 – 73. А. Гедьо, посилаючись на „Список ієрархів Катеринославської єпархії” (ЛЕУАК.— 1915. — Вып. 10. — С. 333 – 334) вказує 1797 – 1798 рр. як період перебування Гервасія на вікарній посаді (Гедьо А. До питання про церковний устрій маріупольських греків (80 рр. ХVІІІ – ХІХ ст.) // Грецьке православ’я в Україні. Збірник наукових статей і матеріалів. — К.: Прайм, 2001. — С. 82).

13. ДІМ КП – 91831 / Арх – 23999. Гавриїл (Розанов) писав, що призначення Христофора відбулося 28 лютого 1797 р. (Гавриил (Розанов). Продолжение очерка истории о Новороссийском крае. Период с 1787 по 1837-й год. — Тверь: в тип. Губернского Правления, 1857. — С. 63).

14. М. Мурзакевич помилково називає 5 червня (Мурзакевич Н. Епархиальные архиереи Новороссийского края // ЗООИД. — Т. ІХ. — Отд. ІІ. — Одесса, 1875. — С. 300).

15. М. Мурзакевич помилково називає 1859 р. (Мурзакевич Н. Епархиальные архиереи Новороссийского края // ЗООИД. — Т. ІХ. — Отд. ІІ. — Одесса, 1875. — С. 300).

Таблиця складена на підставі:

Мурзакевич Н. Епархиальные архиереи Новороссийского края // ЗООИД. — Т. ІХ. — Отд. ІІ. — Одесса, 1875. — С. 297 – 302;

Петровский С. Семь Херсонских архиепископов. Биографии с приложением портретов, выполненных фототипией. — Одесса: тип. Е.И. Фесенко, 1894. — 184 с.;

Краткое историческое известие о Славенской Епархии, ныне именуемой Екатеринославскою, ея Архиереях и Семинарии// ЛЕУАК — Екатеринослав, 1909. — Вып. 5. — С. 133 – 156;

Лебединцев А. О Феодосийской (викарной) епархии // Прибавления к Херсонским епархиальным ведомостям. — 1861. — № 1. — С. 40 – 64;

Лебединцев А. Столетие церковной жизни Крыма. 1783 – 1883 // ЗООИД. — Одесса, 1883. — Т. ХІІІ. — С. 201 – 219.