Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Л. Зміни чисельності духовних навчальних закладів Катеринославської і Таганрозької та Херсонської і Таврійської єпархій

І.І.Лиман

Єпархія

Рік

Академій

Семінарій

Повітових училищ

Парафіяльних училищ

Загалом

Катерино-славська

1836

1

4

4

9

1840

1

2

2

5

1845

1

3

3

7

1850

1

3

3

7

1855

1

2

3

1860

1

3

1

5

Херсонська

1840

1

3

3

7

1845

1

3

3

7

1850

1

3

3

7

1855

1

3

4

1860

1

3

4

Таблиця складена на підставі: Извлечение из отчета по ведомству духовных дел православ-ного исповедания за 1836 год… — С. 137; Извлечение из отчета обер-прокурора Святейшего Синода за 1840 год… — С. 49; Извлечение из отчета обер-прокурора Святейшего Синода за 1845 год… — С. 54; Извлечение из отчета обер-прокурора Святейшего Синода за 1850 год… — С. 54; Извлечение из отчета по ведомству духовных дел православного исповедания за 1855 год… — С. 54; Извлечение из отчета по ведомству православного исповедания за 1860 год… — С. 70.