Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 29 1835, січня 19. – Відношення канцелярії Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора канцелярії Таврійського цивільного губернатора щодо повернення плану і кошторису, складених архітектором Колодіним 2-м

Ігор Лиман, Софія Подколзіна

Весьма нужное

От. 1.

Ст. 3.

19 генваря 1835.

№ 948.

От канцелярии

В Канцелярию Г. Таврическаго Гражданскаго Губернатора.

Канцелярия Г Новороссийскаго и Бессарабскаго Генерал-Губернатора по воле Его Сиятельства покорнейше просит таковую ж Г. Таврическаго Гражданскаго Губернатора доставить в оную с первою же почтою возвращенные при предложении исправляющаго должность Новороссийскаго и Бессарабскаго Генерал-Губернатора Д. Т. Советника Графа Палена Его Пр-ву Александру Ивановичу от 18-го октября минувшаго // 1832 года № 11804 планы и смету, составленные архитектором Колодиным на постройку в городе Ногайске у Бердянской косы деревянной на каменном фундаменте церкви.

Держархів Одеської області. – Ф. 1. – Оп. 191. – Спр. 84. – Арк. 55-55 зв. Чернетка.

Примітки

Подається за виданням: Лиман І., Подколзіна С. Поширення імперських практик взаємин держави і церкви… – Бердянськ: 2015 р., с. 73.