Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 21 1834, липня 10. – Оголошення Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора Михайла Воронцова про те, що клопотання мешканців Ногайска (при річці Обіточній) про влаштування храму слід адресувати архієпископу Катеринославському, Херсонському і Таврійському Гавриїлу (Розанову)

Ігор Лиман, Софія Подколзіна

11331/2682

Отд. 1.

Стол 3.

10 июля 1834.

№ 10200

Алупка

На поданное мне мещанским обществом г. Нагайска прошение о исходатайствовании им дозволения на постройку в сем городе деревяннаго молитвеннаго дома, впредь до сооружения церкви, лишь объясняется, что с таковою просьбою следует просителям обратиться по порядку к Его Преосвященству Архиепископу Екатеринославскому.

Держархів Одеської області. – Ф. 1. – Оп. 191. – Спр. 84. – Арк. 38. Чернетка.

Примітки

Подається за виданням: Лиман І., Подколзіна С. Поширення імперських практик взаємин держави і церкви… – Бердянськ: 2015 р., с. 67.