Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Насадження імперської моделі взаємин світської влади, православного духовенства і парафіян

Софія Подколзіна

Церковне життя Бердянська
першого десятиріччя його існування

(за неопублікованими архівними джерелами)

Попри те, що церковна історія українських земель ось вже як чверть сторіччя, після довгого періоду панування атеїстичної ідеології, привертає прискіпливу увагу як професійних істориків, так і краєзнавців-аматорів, у цій тематиці залишається ціла низка «білих плям». Не є виключенням і церковна історія Бердянська. Якщо про релігійне життя міста середини ХІХ – початку ХХ ст. існує ціла низка досліджень, то перший період історії населеного пункту, 1820-ті – 1830-і рр., в цьому аспекті залишається майже не вивченим. А саме в ньому варто шукати витоки процесів, які мали місце в церковному житті Бердянська більш пізніх часів. Разом із тим, неопубліковані джерела з церковної історії Бердянська першого десятиліття його існування дають можливість простежити на прикладі одного населеного пункту реалії насадження на колонізованих землях імперської моделі взаємин світської влади, православного духовенства і парафіян.

Примітки

Подається за виданням: Лиман І., Подколзіна С. Поширення імперських практик взаємин держави і церкви… – Бердянськ: 2015 р., с. 23 – 44.