Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 31 1835, січня 28. – Відношення члена Таврійської губернської будівельної комісії Пісковського канцелярії Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора про надання плану і кошторису дерев’яної на кам’яному фундаменті церкви

Ігор Лиман, Софія Подколзіна

2427/747. 7/8 февраля 1835

Члена Таврической губернской строительной коммисии

Ассесора Писковскаго

№ 22-й

28 Генваря 1835

Симферополь

В канцелярию Господина Новороссийскаго и Бессарабскаго генерал-губернатора.

В следствие отношения оной канцелярии, последовавшаго на имя таковой же Таврическаго Гражданскаго Губернатора от 19 сего Генваря за № 948, истребованные от губернскаго архитектора Колодина планы на 3 листах и смета на постройку в городе Ногайске у Бердянской косы деревянной на каменном // фундаменте церкви при сем имею честь препроводить.

Член коммисии, ассесор Писковский

Держархів Одеської області. – Ф. 1. – Оп. 191. – Спр. 84. – Арк. 57-57 зв. Оригінал.

Примітки

Подається за виданням: Лиман І., Подколзіна С. Поширення імперських практик взаємин держави і церкви… – Бердянськ: 2015 р., с. 74 – 75.