Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 17 1832. – План і профіль на будівництво церкви в Бердянську, складені архітектором Яковом Колодіним

Ігор Лиман, Софія Подколзіна

План і профіль на будівництво церкви в…

Держархів Одеської області. – Ф. 1. – Оп. 191. – Спр. 84. – Арк. 27 зв.-28. Оригінал.

Примітки

Подається за виданням: Лиман І., Подколзіна С. Поширення імперських практик взаємин держави і церкви… – Бердянськ: 2015 р., с. 63.