Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 25 1834, листопада 22. – Подання Таврійського цивільного губернатора Олександра Казначеєва Новоросійському і Бессарабському генерал-губернатору Михайлу Воронцову про доручення складання плану і кошторису архітектору Колодіну 1-му

Ігор Лиман, Софія Подколзіна

19669/5252. 27 ноября 1834

Управление Новороссийскаго

и Бессарабскаго

Генерал-Губернатора

Отделение 1

Стол 3-й

С донесением на предписание № 14317 о составлении плана и сметы на построение каменной церкви близ Ногайска на Бердянской косе.

Таврическаго Гражданскаго

Губернатора.

22 ноября 1834.

№ 7215.

Господину Новороссийскому и Бессарабскому Генерал Губернатору.

На предписания Вашего Сиятельства от 12-го октября за № 14317-м имею честь донести, что о составлении плана и сметы на построение каменной церкви близ Ногайска на Бердянской косе предписано было Таврическому губернскому архитектору Колодину 2-му 14-го февраля и 12 октября 1833 года; по неполучению же от него таковаго поныне, я поручил составить оной архитектору Министерства Внутренних Дел Колодину 1-му.

Тайный Советник Казначеев

Держархів Одеської області. – Ф. 1. – Оп. 191. – Спр. 84. – Арк. 45. Оригінал.

Примітки

Подається за виданням: Лиман І., Подколзіна С. Поширення імперських практик взаємин держави і церкви… – Бердянськ: 2015 р., с. 70.