Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 23 1834, вересня 17. – Відношення Міністра внутрішніх справ Дмитрія Блудова Новоросійському і Бессарабському генерал-губернатору Михайлу Воронцову з проханням надіслати нові план і кошторис кам’яної церкви біля Бердянської коси

Ігор Лиман, Софія Подколзіна

2622/1284. 30 сентября 1834.

Министерство

Внутренних Дел

Канцелярия

Отделение

Стол

17 сентября 1834

№ 5110

О доставлении плана

Господину Новороссийскому и Бессарабскому Генерал-Губернатору.

От 27 февраля 1833 года Ваше Сиятельство изволили уведомить меня о сделанном Таврическим Гражданским Губернатором распоряжении на счет составления новаго плана и сметы на посторенние в городе близ Ногайска каменной церкви, на вновь избранном для того месте.

Полагая, что план и смета на построение означенной церкви до сего времени // уже окончены, я покорнейше прошу Ваше Сиятельство не оставить прислать оные ко мне для дальнейшаго распоряжения.

Министр Внутренних Дел,

Статс-Секретарь [Блудов]

Директор [Підпис]

Держархів Одеської області. – Ф. 1. – Оп. 191. – Спр. 84. – Арк. 43-43 зв. Оригінал.

Примітки

Подається за виданням: Лиман І., Подколзіна С. Поширення імперських практик взаємин держави і церкви… – Бердянськ: 2015 р., с. 68 – 69.