Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Хронологічний перелік документів


(1)

12.01.1925 р. № 37 1925, січня 12. – Протокол засідання комітету Бердянських педагогічних курсів

1925 р. № 12 1925. – Особова справа викладача В. Раздольського

1925 р. № 34 1925. – Навчальний план осіннього триместру 1925 – 1926 н. р. в Бердянському педтехнікумі

1925 р. № 40 1925. – Навчальний план Бердянського педтехнікуму на 1925 – 1926 навчальний рік

1925 р. № 48 1925. – Доповідь Красянського про школу підлітків при Бердянському педтехнікумі

1925 р. № 50 1925. – Звіт про наукову організацію праці Бердянського педтехнікуму

1925 р. № 53 1925. – Навчальний план Бердянського педагогічного технікуму на ІІ-й семестр

1925 р. № 56 1925. – Списки студентів І-го курсу Бердянського педтехнікуму

1925 р. № 57 1925. – Наказ завідувача Бердянським педтехнікумом М. Павликівського

1925 р. № 66 1925. – Правила проведення педагогічної практики студентів ІІІ курсу Бердянського педтехнікуму

1925 р. № 75 1925. – Списки студентів, які закінчили Бердянські педагогічні курси й технікум у 1924 та 1925 роках

1925 р. № 76 1925. – Заява спеціаліста з садівництва, виноградарства, виноробства та бджолярства І. Чебаненка раді Бердянських педкурсів

1925 р. № 81 1925. – Звіт про стан викладання краєзнавства на Бердянських педагогічних курсах

1925 р. № 82 1925. – Реєстр 3-річних педагогічних курсів на території УСРР

1925 р. № 90 1925. – Витяги зі звіту про прийом до Бердянського педагогічного технікуму в 1925 – 1926 навчальному році

1925 р. № 91 1925. – Відношення Бердянських педагогічних курсів завідувачу поштовою конторою

01.1925 р. № 92 1925, січень. – Витяг з журналу зі статистичними відомостями про Бердянські педагогічні курси

01.1925 р. № 93 1925, січень. – Статистична довідка про діяльність Бердянських педагогічних курсів

1925 р. № 96 1925. – Відношення Бердянських педагогічних курсів управлінню Бердянського порту

1925 р. № 100 1925. – Оголошення про прийом на навчання до Бердянських педкурсів у 1925 – 1926 н. р.

1925 р. № 102 1925. – Особлива думка управляючого Бердянським вечірнім робітничим технікумом Шафранського

02.1925 р. № 97 1925, лютий. – Відомості про співробітників Бердянських педагогічних курсів

25.02.1925 р. № 80 1925, лютого 25. – Відношення Головпрофосвіти Бердянському окрвиконкому

2.04.1925 р. № 38 1925, квітня 2. – Витяг з протоколу засідання методичного комітету Бердянських педагогічних курсів

14.05.1925 р. № 39 1925, травня 14. – Витяг з протоколу засідання педагогічного комітету Бердянських педагогічних курсів

05.1925 р. № 98 1925, травень. – Відношення Бердянських педагогічних курсів екскурсбюро Московського відділу народної освіти

05.1925 р. № 99 1925, травень. – Відношення Бердянських педагогічних курсів Інспекції народної освіти

06.1925 р. № 83 1925, червень. – Відношення Бердянських педкурсів Губпрофосвіті

06.1925 р. № 84 1925, червень. – Відомості про стан господарства Бердянських педкурсів

29.06.1925 р. № 85 1925, червня 29. – Повідомлення Фінансово-економічного управління Народного комісаріату освіти Бердянським педкурсам

(1)