Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Словник застарілих та рідковживаних слів

Амосовське опалення – спосіб опалення, при якому одна велика піч розміщується в підвальному приміщенні і тепле повітря подається вентиляцією.

Ареометр – прилад для визначення густини й питомої ваги рідини.

Артіль – група людей однієї професії або ремесла, які об’єдналися для спільної праці на основі усуспільнення засобів виробництва.

Батрак – бідний селянин-наймит у поміщика або «куркуля».

Бурлак – робітник, що разом з іншими тяг линвою річкове судно вгору проти течії.

Вагранка – невелика шахтна піч для плавлення чавуну, рідше – для випалювання вапняку, руди і т. ін.

Верста – міра довжини. Дорівнювала 500 сажням (1066,8 метра).

Воєнізація – система заходів з метою навчання цивільного населення військової справи.

Волокуша – різновид риболовної сітки.

Воскресник – комуністична форма праці, позаурочна безоплатна робота в СРСР, що влаштовувалась у недільні вихідні дні.

Всевобуч – назва системи обов’язкової військової підготовки громадян, що діяла в СРСР. Попервах Всевобуч охоплював головним чином робітників і селян в літній період.

Гайдамака – учасник народно-визвольної боротьби XVIII ст. на Правобережній Україні проти польсько-шляхетського та єврейського гніту. Під час іноземної інтервенції та громадянської війни 1918 – 1920 рр. – солдат особливих кінних частин Центральної Ради, а також загонів Петлюри та Скоропадського.

Гас – горюча рідина, продукт перегонки нафти.

Десятина – поземельна міра. Дорівнювала 2400 кв. сажням, тобто 1,09 гектара. Економічна або господарська десятина дорівнювала 3200 кв. сажням.

Диякон – священнослужитель, представник білого духовенства, який не має духовної влади, будучи позбавлений права відпускати гріхи, не може, за деяким винятком, здійснювати таїнства, самостійно правити службу Божу.

Еспадрон – тупа шпага (палаш) для фехтування.

Жінвідділ – відділ з роботи серед жінок при комітетах ВКП(б).

Земство – органи місцевого самоврядування, створені у Російській імперії відповідно до земської реформи 1864 р.

Колоквіум – бесіда викладача зі студентами з метою з’ясування і підвищення рівня їхніх знань. Збори, на яких заслуховують і обговорюють наукові доповіді.

Комуна – форма сільськогосподарського кооперування, за якої усуспільнюються всі засоби виробництва, а споживання та побутове обслуговування здійснюються на громадських засадах.

Контокорентний рахунок – активно-пасивний рахунок, на якому обліковуються всі операції банку з клієнтом. На ньому відображають, з одного боку, позички банку і всі платежі з рахунку за дорученням клієнта, а з іншого – кошти, які надходять у банк від клієнта у вигляді вкладів, повернення позичок тощо. Контокорентний рахунок поєднує в собі позичковий рахунок з поточним і може мати дебетове або кредитове сальдо. Операції по ньому здійснюються за допомогою письмових доручень клієнта.

Концентр – (від латин. приставки con – «разом, з», і centrum – «центр»). Ступінь навчання, пов’язаний з попереднім єдністю змісту, але відмінний від нього більшою складністю й обсягом.

Куркуль – заможний селянин-власник (радянська термінологія).

Куток – певна частина (кінець) села.

Літун – особа, яка часто міняє місце навчання або роботи, шукаючи особистої вигоди.

Матрикула – прийомний лист студента.

Металоїди – застаріла, неточна назва простої речовини неметалічного характеру; неметал. Назва простих речовин елементів-напівпровідників (силіцію, германію, арсену тощо).

Метрична книга – публічна книга для запису народжень, вінчань і смертей.

МТС (машинно-тракторна станція) – в СРСР державне підприємство, що забезпечувало колгоспи сільськогосподарською технікою. Машинно-тракторні станції здійснювали обслуговування і ремонт тракторів, комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки й давали її в оренду колгоспам. Перші тракторні загони з’явилися в кінці 1920-х років; в 1929 Радою праці й оборони було прийнято постанову про повсюдне створення МТС. МТС проіснували до 1958-1959 рр., коли сільськогосподарську техніку було передано безпосередньо колгоспам.

Стеклограф – апарат для друку, попередник ротапринту. Являє собою матове скло, яке змочується клейкою рідиною і на якому робиться відтиск оригіналу.

Тонічне мистецтво – один із видів мистецтва за типологією «мистецтво пластичне (архітектура, скульптура, малярство (з галуззю останнього – гравюрою)) й мистецтво тонічне (поезія й музика)».

Триместр – частина навчального року.

Ударник – передовик; робітник з високими показниками в праці.

Фізгармонія – клавішний інструмент, верхня частина прикрашена декоративним різбленням, виготовлений з м’яких порід деревини.

Флігель – прибудова до головної споруди або будівля на дворі споруди.

Формулярний список – послужний список, головний документ службового стану кожного офіцера, чиновника військового або цивільного відомства, канцелярського служителя.

Чумак – візник і торговець, який перевозив на волах хліб, сіль, рибу та інші товари для продажу.

Чумарка – предмет верхнього чоловічого одягу на зразок казакіну, кафтанчику, поширений на півдні України.