Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Хронологічний перелік документів


(1)

4.01.1926 р. № 109 1926, січня 4. – Звіт Бердянського педтехнікуму Маріупольській окружній інспектурі народної освіти

7.01.1926 р. № 43 1926, січня 7. – Відношення Бердянського педагогічного технікуму Сталінській окружній інспекції народної освіти

7.01.1926 р. № 44 1926, січня 7. – Відношення Бердянського педагогічного технікуму педінспектурі Народного комісаріату освіти

01.1926 р. № 23 1926, січень. – Довідкова картка про матеріальне обслуговування учнів Бердянського педагогічного технікуму

1926 р. № 25 1926. – Штати адміністративно-технічного персоналу Бердянського педагогічного технікуму

1926 р. № 35 1926. – Доповідь завідувача бібліотекою Є. Лазаревої про бібліотеку Бердянського педтехнікуму

1926 р. № 36 1926. – Правила користування студентами книжками з бібліотеки Бердянського педтехнікуму

01.1926 р. № 55 1926, січень. – Звітна доповідь про стан навчальної частини Бердянського педтехнікуму за І-й триместр 1925 – 1926 навчального року

1926 р. № 69 1926. – Проект навчального плану Бердянського педтехнікуму на 1926 – 1927 навчальний рік

1926 р. № 70 1926. – Штати Бердянського педтехнікуму на 1926 – 1927 навчальний рік

01.1926 р. № 79 1926, січень. – Відношення секретаріату президії Бердянської міської ради Бердянському педтехнікуму

1926 р. № 108 1926. – Відношення Бердянського педтехнікуму Маріупольській окружній інспектурі народної освіти

1926 р. № 110 1926. – Повідомлення Упрофосвіти Бердянському вечірньому робітничому технікуму

1926 р. № 119 1926. – Положення про досвідні школи при Бердянському педтехнікумі

20.01.1926 р. № 68 1926, січня 20. – Відношення Бердянського педтехнікуму педінспектурі Народного комісаріату освіти

3.02.1926 р. № 24 1926, лютого 3. – Відношення керуючого Бердянським педагогічним технікумом Фінансово-економічному управлінню

7.02.1926 р. № 67 1926, лютого 7. – Доповідь викладача С. Макаревича «До питання про застосування методу тестів при обліку успішності студентів педтехнікуму»

2.04.1926 р. № 46 1926, квітня 2. – Відношення Бердянського педагогічного технікуму Маріупольській інспекції народної освіти

14.07.1926 р. № 58 1926, липня 14. – Наказ керуючого Бердянським педтехнікумом С. Поради

26.08.1926 р. № 26 1926, серпня 26. – Протокол засідання комітету технікуму

10.09.1926 р. № 160 1926, вересня 10. – Автобіографія студентки Бердянського педагогічного технікуму С. Інжечек

15.09.1926 р. № 320 1926, вересня 15. – Заява С. Поради комітету Бердянського педтехнікуму

16.09.1926 р. № 321 1926, вересня 16. – Анкета студента Бердянського педтехнікуму С. Поради

28.09.1926 р. № 27 1926, вересня 28. – Відношення Бердянського педтехнікуму Народному комісаріату освіти

9.10.1926 р. № 28 1926, жовтня 9. – Відношення Бердянського педтехнікуму Народному комісаріату освіти

21.10.1926 р. № 29 1926, жовтня 21. – Відношення Бердянського педтехнікуму Народному комісаріату освіти

8.11.1926 р. № 322 1926, листопада 8. – Студентська картка керуючого Бердянським педтехнікумом С. Поради

10.11.1926 р. № 30 1926, листопада 10. – Відношення Бердянського педтехнікуму Народному комісаріату освіти

9.12.1926 р. № 33 1926, грудня 9. – Відношення Бердянського педагогічного технікуму Народному комісаріату освіти

22.12.1926 р. № 32 1926, грудня 22. – Відношення Бердянських педагогічного і робітничого технікумів Народному комісаріату освіти

(1)