Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Державне регулювання і практика храмового будівництва

І.І.Лиман

Основою, на яку спиралась піраміда єпархіальних структур, базовою ланкою, задля контролю над якою і спрямування чиєї діяльності в першу чергу і розвивалась мережа органів єпархіального управління, була парафія — нижча церковно-адміністративна організація, що об’єднувала віруючих, яких обслуговував причт одного храму або певна духовна особа, якщо релігійна споруда ще не була зведена. Рівень забезпечення населення храмами великою мірою визначав можливості духовної влади впливати на православних регіону. Тож важливо не тільки простежити зміни абсолютних показників кількості храмів, що було зроблене нами в попередньому параграфі, але і співвіднести ці зміни з динамікою зростання чисельності православного населення.