Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1-й квартал 2017 р.

27.03.2017 Нове про церкву на Запоріжжі

Завершуємо публікувати монографію «Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734 – 1775)» (1998 р.). Сьогодні – «Додаток».

Релiгiйнi споруди на Запорозьких Вольностях.

Більше інформації…

20.03.2017 Нове про церкву на Запоріжжі

Продовжуємо публікувати монографію «Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734 – 1775)» (1998 р.). Сьогодні – «Висновки».

Для церковного будiвництва в перiод Нової Сiчi було характерним заснування козаками релiгiйних споруд за межами Запорозьких Вольностей.

Більше інформації…

13.03.2017 Нове про церкву на Запоріжжі

Продовжуємо публікувати монографію «Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734 – 1775)» (1998 р.). Сьогодні – «Традицiї церковного устрою Запорожжя».

У чорноморцiв, як i у задунайцiв, збереглися виборнiсть духовенства, першiсть козацького керiвництва у вирiшеннi деяких духовних питань.

Більше інформації…

6.03.2017 Нове про церкву на Запоріжжі

Продовжуємо публікувати монографію «Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734 – 1775)» (1998 р.). Сьогодні – «Ставлення козацтва до церков i духовенства».

Запорозьке козацтво було дуже щедрим по вiдношенню до релiгiйних споруд, жертвуючи на храми Божi як Запорожжя, так i розташованi за межами Вольностей.

Більше інформації…

27.02.2017 Нове про церкву на Запоріжжі

Продовжуємо публікувати монографію «Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734 – 1775)» (1998 р.). Сьогодні – «Особливостi релiгiйностi козакiв».

У запорозького козацтва склалось оригiнальне свiтосприймання, в якому тiсно переплелися риси українського i росiйського розумiння православ’я, пережитки дохристиянських вірувань.

Більше інформації…

20.02.2017 Нове про церкву на Запоріжжі

Продовжуємо публікувати монографію «Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734 – 1775)» (1998 р.). Сьогодні – «Проблема керiвництва духовним життям Запорожжя у взаєминах Коша, свiтської влади i запорозького духовенства».

Крiм духовної влади, в керiвництвi релiгiйним життям Запорозьких Вольностей брали участь київськi генерал – губернатори, гетьман, Малоросiйська колегiя, Сенат.

Більше інформації…

13.02.2017 Нове про церкву на Запоріжжі

Продовжуємо публікувати монографію «Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734 – 1775)» (1998 р.). Сьогодні – «Роль київських митрополитiв у керiвництвi церковною справою на Запорожжi».

Київськi владики, поступово втрачаючи свої давнi привiлеї, не мали змоги пiдпорядкувати своєму контролю запорозьку парафiю, i в багатьох випадках були лише посередниками мiж Синодом i Кошем.

Більше інформації…

6.02.2017 Нове про церкву на Запоріжжі

Продовжуємо публікувати монографію «Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734 – 1775)» (1998 р.). Сьогодні – «Ставропiгiйний Києво-Межигiрський монастир i його мiсце в духовному житті Запорожжя».

В 1734 – 1775 рр. Кiш використовував стосунки з Межигiр’ям для збереження своєї провiдної ролi в керiвництвi релiгiйною справою на Запорожжi.

Більше інформації…

30.01.2017 Нове про церкву на Запоріжжі

Продовжуємо публікувати монографію «Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734 – 1775)» (1998 р.). Сьогодні – «Кiлькiсть та топографiя релiгiйних споруд на територiї Вольностей Вiйська Запорозького».

Географія розміщення релігійних споруд на території Запорожжя не повністю співпадала з географією розміщення найбільшої кількості населених пунктів.

Більше інформації…

16.01.2017 Нове про церкву на Запоріжжі

Продовжуємо публікувати монографію «Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734 – 1775)» (1998 р.). Сьогодні – «Матеріали та бібліографія».

Більше інформації…

9.01.2017 Нове про церкву на Запоріжжі

Продовжуємо публікувати монографію «Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734 – 1775)» (1998 р.). Сьогодні – «Iсторичнi умови розвитку церковного устрою Запорозьких Вольностей».

Протягом 1734 – 1775 рр. внаслiдок полiтики уряду, спрямованої на унiфiкацiю управлiння, поступово скасовувались привiлеї українського духовенства i права київської духовної влади.

Більше інформації…

2.01.2017 Нове про церкву на Запоріжжі

Починаємо публікувати монографію «Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734 – 1775)» (1998 р.). Сьогодні – «Передмова».

З питань духовного життя на територiї Запорозьких Вольностей, церковного будiвництва на Запорожжi вiдсутнi спецiальнi дослiдження.

Більше інформації…