Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 58 1926, липня 14. – Наказ керуючого Бердянським педтехнікумом С. Поради

Наказ № 18

Згідно постанови КРК ВУЗів від 12 червня 1926 року звільняються в тарифний відпуск слідуючі співробітники Педтехнікуму з 15 липня по 1 вересня: т.т. Зільберборт, Павликівський, Шейкін, Раделов, Макаревич, // Крючок, Краснянський, Каминський, Безсонов і Шустров; з 1 серпня по 20 серпня – т. Михайловський; з 15 липня по 15 серпня – т.т. Лазарева та Іванющенко. Рахувати в тарифному відпускові слідуючих співробітників, якими вже одержано повідомлення своєчасно:

З 15 червня по 1 вересня – т.т. Одинця, Булавицьку, Чебаненко та Полуляха.

З 10 липня по 1 серпня – т. Бугая.

З 25 червня по 10 липня – т. Любченко.

З 15 червня по 15 липня – т. Бондар.

Після закінчення відпуску всім співробітникам Педтехнікуму своєчасно з’явитись і приступити до виконання обов’язків.

14/VII

Керуючий Педтехнікумом Порада

Читали:

Зільберборт. [Підпис]

Павликівський. [Підпис]

Шейкін. [Підпис]

Раделов. [Підпис]

Макаревич. [Підпис]

Крючок. [Підпис]

Краснянський. [Підпис]

Каминський. [Підпис]

Безсонов. [Підпис]

Шустров. [Підпис]

Михайловський. [Підпис]

Лазарева. [Підпис]

Іванющенко. [Підпис]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 13. – Арк. 5 зв. – 6. Оригінал.

31-32. Накази по Бердянському…

31-32. Накази по Бердянському педагогічному технікуму.
10 червня – 14 липня 1926 р.