Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

31-32. Накази по Бердянському педагогічному технікуму.
10 червня – 14 липня 1926 р.

31-32. Накази по Бердянському…

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 13. – Арк. 5 зв. – 6. Повний текст…